VZW Arteveldehogeschool
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst in 2 percelen voor levering van MS Windows en Linux compatibel IT materiaal

Deze opdracht is een opdracht voor leveringen, in de zin van artikel 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, en betreft het afsluiten van een meerjarige overeenkomst voor de levering “op afroep” van MS Windows en Linux compatibel IT materiaal ten behoeve van opleidingen en diensten van de Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen, Universitair Ziekenhuis Gent en Universiteit Gent.

Publicatiedatum
26-04-2016
Opdrachtcodes (CPV)
30213000 - Personal computers
30213100 - Draagbare computers
30213200 - Tablet-pc's
30213300 - Desktop computers
30231000 - Computerschermen en -consoles
30231300 - Beeldschermen
30231310 - Platte beeldschermen
30237200 - Computertoebehoren
30237410 - Computermuis
30237460 - Computertoetsenborden
48820000 - Servers
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Arteveldehogeschool
Postadres
Hoogpoort 15, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Copers Olivier

Overige nadere inlichtingen

Een aanvulling op Deel III, artikel 5 van het bestek.