Kamer van volksvertegenwoordigers
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Aanschaf multimedia apparatuur

Aankoop van professionele AV encoders met het oog op de nationale broadcasting van de debatten, op basis van een door de opdrachtnemer voorgestelde oplossing.

Publicatiedatum
12-04-2016
Opdrachtcodes (CPV)
30232600 - Encoders
32322000 - Multimedia-uitrusting
32320000 - Televisie- en audiovisuele uitrusting
32330000 - Opname- en weergaveapparatuur voor audio en video
48500000 - Communicatie- en multimediasoftware
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kamer van volksvertegenwoordigers
Postadres
Paleis der Natie, 1008 Brussel, BE
Contactpunt(en)
dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur
Ter attentie van
de heer J. Van Winckel

Overige nadere inlichtingen

Rectificaties in de rubrieken B1.1 (FR), B2.2 en C7 (FR) van het bestek.