Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Consolidatie en onderhoud telefooncentrale - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

-

Datum van verzending van deze aankondiging
14-05-2019
Publicatiedatum
14-05-2019
Deadline
06-06-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
32543000 - Interne telefooncentrales

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Rivierenland VZW
Postadres
Kasteelstraat 23
Plaats
Bornem
Postcode
2880
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 38901707
Fax
-
E-mail
marieke.adams@azr.be
Hoofdadres
http://www.azrivierenland.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341616