Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Consolidatie en onderhoud telefooncentrale - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

-

Datum van verzending van deze aankondiging
14-05-2019
Publicatiedatum
14-05-2019
Deadline
06-06-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
32543000 - Interne telefooncentrales

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Rivierenland VZW
Postadres
Kasteelstraat 23
Plaats
Bornem
Postcode
2880
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 38901707
Fax
-
E-mail
marieke.adams@azr.be
Hoofdadres
http://www.azrivierenland.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341616
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!