Merelbeekse Sociale Woningen
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellings- en renovatiewerken aan HVAC-installaties

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellings- en renovatiewerken aan HVAC-installaties ten behoeve van het patrimonium van de Merelbeekse Sociale Woningen. De werken vinden plaats in wooneenheden die deel uitmaken van het patrimonium van de opdrachtgever (+- 585 wooneenheden). Deze wooneenheden kunnen zowel appartementen, meergezinswoningen als individuele woonhuizen zijn. De opdracht heeft tot doel met geselecteerde opdrachtnemers afspraken te maken omtrent prijzen en interventietermijnen.

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
10-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
09300000 - Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
39715200 - Verwarmingsuitrusting
42512300 - Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingspakketten
42515000 - Ketel voor stadsverwarming
44115200 - Loodgieters- en verwarmingsmateriaal
44115220 - Materiaal voor verwarming
44163121 - Verwarmingsbuizen
44620000 - Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming
44621110 - Radiatoren voor centrale verwarming
44621200 - Verwarmingsketels
44621220 - Ketels voor centrale verwarming
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45331100 - Installeren van centrale verwarming
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Merelbeekse Sociale Woningen
Postadres
Gaversesteenweg 510, 9820 Merelbeke, BE
Contactpunt(en)
De heer Guido Lenaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Economische en financiële draagkracht

* Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.

Vakbekwaamheid

* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Bewijs van erkenning en registratie.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 3
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 3