Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aankoop van elektronische maaltijdcheques

Het voorwerp van de opdracht is de aanmaak en de levering van kaarten van elektronische maaltijdcheques en de uitgifte van maaltijdcheques in elektronische vorm bestemd voor het personeel van de Belgische Spoorwegen.
De maaltijdcheques zullen worden geladen op een elektronische betaalkaart die persoonlijk is en die maandelijks zal worden herladen door de opdrachtnemer.
Als optie zal de inschrijver een offerte uitbrengen voor het verstrekken van cadeaucheques en Ecocheques.
De aanbesteder verdeelt bijna 450.000 maaltijdcheques per maand aan onze 29.000 werknemers.


Datum van verzending van deze aankondiging
08-10-2018
Publicatiedatum
10-10-2018
Deadline
08-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
30199770 - Maaltijdcheques
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HR Rail N.V.
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
daniel.rathmes@hr-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1860 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!