Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor leveren en plaatsen van ankerpunten, borstweringen en vaste ladders

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor leveren en plaatsen van ankerpunten, borstweringen en vaste ladders

Publicatiedatum
12-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
45233292 - Installatie van beveiligingsuitrusting
50610000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting
35113000 - Veiligheidsuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
van Lievenoogen Renata

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A