Federale Politie Directie van de Aankopen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Meerjarige raamovereenkomst (drie (3) jaar) van leveringen betreffende de aankoop en het binnen- en buitenbedrukken van briefomslagen ten voordele van de geïntegreerde politie.

Meerjarige raamovereenkomst (drie (3) jaar) van leveringen betreffende de aankoop en het binnen- en buitendrukken van briefomslagen ten voordele van de geïntegreerde politie.

Publicatiedatum
18-09-2014
Opdrachtcodes (CPV)
30192000 - Kantoorbenodigdheden
30199200 - Enveloppen, postbladen en blanco briefkaarten
30199711 - Gedrukte vensterenveloppen
30199712 - Gedrukte vensterloze enveloppen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federale Politie Directie van de Aankopen
Postadres
Kroonlaan, 145A, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
VERVLIET Lense

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
BIJLAGE B PERCEEL NR. 6 Korte Beschrijving
In plaats van
Post 1 : Omslag C4 zonder venster en met strip, balg
van 25 mm
Post 2 : Omslag C4 zonder venster en met strip,
balg van 40 mm
Te lezen
Post 1 : Omslag C4 zonder venster en met strip,
2 balgen van 25 mm
Post 2 : Omslag C4 zonder venster en met strip,
2 balgen van 40 mm
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
23-09-2014 11:00
Te lezen
09-10-2014 11:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
23-09-2014 11:00
Te lezen
09-10-2014 11:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
23-09-2014 11:00
Te lezen
09-10-2014 11:00

Overige nadere inlichtingen

Een rechtzettingsbericht is beschikbaar op de site www.polsupport.be en op de site https://enot.publicprocurement.be.