Aankondiging van een opdracht

Leveren van elektriciteit en gas door een leverancier

Leveren van elektriciteit en gas door een leverancier.
Zie bijlage D voor de verschillende EAN nummers en leveringsplaatsen.
Levering elektriciteit:
Het totale elektriciteitsverbruik in 2015 bedroeg 1.350,305 MWh.
Het totale elektriciteitsverbruik in 2014 bedroeg 1.134,151 MWh.
Het totale elektriciteitsverbruik in 2013 bedroeg 1.103,641 MWh.
Levering aardgas:
Het totale aardgasverbruik in 2015 bedroeg 5.044,849 MWh.
Het totale aardgasverbruik in 2014 bedroeg 4.311,123 MWh.
Het totale aardgasverbruik in 2013 bedroeg 4.633,425 MWh.
Een opsplitsing van het totale verbruik vindt u in bijlage E.
Het contract wordt afgesloten voor leveringen van elektriciteit van 1 juni 2017 00:00 CET tot en met 31 december 2020 24:00 CET.
Het contract wordt afgesloten voor leveringen van aardgas van 1 juni 2017 06:00 CET tot en met 31 december 2020 06:00 CET.
De opdrachtgever beseft dat de leverancier voor een deel van de uitvoering van zijn taken afhankelijk is van de netbeheerders. De leverancier zal de opdrachtgever onverwijld op de hoogte brengen wanneer hij de aan hem, via dit bestek, opgelegde taken niet naar behoren kan uitoefenen, omwille van redenen die hun oorzaak vinden bij het netbeheer.
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de anti-discriminatiewetgeving.

Publicatiedatum
11-10-2016
Deadline
24-01-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sint-Annendael Grauwzusters vzw
Postadres
Vestenstraat 1, 3290 Diest, BE
Contactpunt(en)
Palmaerts Anja Paula

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!