Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aankoop Elektriciteit voor Netverliezen - SODV (2017-2018)

Aankopen van elektriciteit voor Netverliezen en SODV (Sociale Openbare Dienstverplichtingen).

Publicatiedatum
21-08-2015
Deadline
14-09-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
09300000 - Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE, BE
Contactpunt(en)
Puylaert Fanny Bernice

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie VI.3) Nadere inlichtingen

Economische en financiële draagkracht

zie VI.3) Nadere inlichtingen

Vakbekwaamheid

zie VI.3) Nadere inlichtingen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!