Medische sector

Beeldvormingsapparatuur, medische apparatuur, medische instrumenten, apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie, chirurgische insrumenten, anesthesie en recovery, rolstoelen, invalidewagentjes, geneesmiddelen, farmaceutische producten, producten voor lichaamsverzorging, ...
Spitalul Clinic Judeţean Mureş Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord-cadru de furnizare reactivi: set reactivi imunohistochimie compatibil 100 % sau echivalent cu automatul BenchMark GX Stainer

Set reactivi imunohistochimie compatibil 100 % sau echivalent cu automatul BenchMark GX Stainer. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi, inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Laboratoriumreagentia (33696500)
Regiocode (NUTS) Mureş (RO125)
Univerzita Palackého v Olomouci Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamický nákupní systém na dodávku sekvenační chemie pro Univerzitu Palackého v Olomouci

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky sekvenačních chemie pro sekvenování nové generace na platformách Illumina, a to včetně souvisejících reagencií nezbytných pro přípravu knihoven, spuštění sekvenačního runu, klastrovací chemie, sekvenačních flow cell, sekvenační chemie, pomocných činidel a údržbu. Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nák...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Bijzondere chemische preparaten (24950000)
Regiocode (NUTS) Olomoucký kraj (CZ071)
Department of Contracts Aankondiging van een gegunde opdracht

CT2373/2019 — Tender for the Supply of i-Gel Supraglottic Airways

CT2373/2019 — Tender for the supply of i-Gel Supraglottic Airways.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Medische apparatuur (33100000)
Regiocode (NUTS) Malta (MT00)
Department of Contracts Aankondiging van een gegunde opdracht

CT2115/2020 — Tender for the Supply of Meropenem 1G IV Injections

CT2115/2020 — tender for the supply of meropenem 1G IV injections.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik (33651100)
Regiocode (NUTS) Malta (MT00)
Department of Contracts Aankondiging van een gegunde opdracht

CT2162/2020 — Tender for the Supply Alteplase 50 mg Injections

CT2162/2020 — Tender for the supply Alteplase 50 mg injections.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Geneesmiddelen voor harttherapie (33622100)
Regiocode (NUTS) Malta (MT00)
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł.Biegańskiego w Łodzi Aankondiging van een gegunde opdracht

ZP 37/20 dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, anestezjologicznego oraz kardiochirurgicznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, anestezjologicznego oraz kardiochirurgicznego, o asortymencie i w ilościach określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 39 pakietów asortymentowych.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek (33123000)
Regiocode (NUTS) Miasto Łódź (PL711)
Department of Contracts Aankondiging van een gegunde opdracht

CT2170/2020 — Tender for the Supply of Novel Oral Anticoagulants Indicated for the Prevention of VTE Post-elective Knee and Hip Replacement Surgery

CT2170/2020 — Tender for the supply of novel oral anticoagulants indicated for the prevention of VTE post-elective knee and hip replacement surgery.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Antithrombogene middelen (33621100)
Regiocode (NUTS) Malta (MT00)
Spitalul Județean de Urgență Călărași „Dr. Pompei Samarian” Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord-cadru de furnizare consumabile medicale necesare unității de primiri urgențe a spitalului, conform caietului de sarcini atașat în SEAP

Achizitie consumabile medicale necesare Unitatii de primiri urgente a spitalului, conform caietului de sarcini atasat in SEAP. Autoritatea contractanta raspunde in termen de 11 zile fata de termenul-limita de depunere a ofertelor/solicitarilor de clarificare sau informatii suplimentare. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidatur...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Călăraşi (RO312)
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Aankondiging van een gegunde opdracht

Intravenske otopine, dodaci za intravenske otopine i irigacijske otopine za potrebe KBC Sestre milosrdnice

Intravenske otopine, dodaci za intravenske otopine i irigacijske otopine za potrebe KBC Sestre milosrdnice
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Medische oplossingen (33692000)
Regiocode (NUTS) HRVATSKA (HR)
Spitalul Municipal Câmpina Rectificatie

„Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 prin dotarea cu echipamente medicale necesare Spitalului Municipal Câmpina”

In vederea asigurarii conditilor de functionare eficienta a Spitalului Municipal Campina prin cresterea capacitatii de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 a fost accesată facilitatea de finanțare nerambursabilă în vederea creșterii capacității de gestionare, prin sistemul medical public, a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID-19, prin inte...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Medische apparatuur (33100000)
Regiocode (NUTS) Prahova (RO316)
UM 0929 București Rectificatie

Furnizare echipamente medicale

Atribuirea de contracte de furnizare echipamente medicale. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari pana in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Medische apparatuur (33100000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Žilinský samosprávny kraj Aankondiging van een opdracht

Kontrastné prostriedky na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Predmetom zákazky je dodávka kontrastných prostriedkov na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Predmetom zákazky sú lieky registrované na území Slovenskej republiky s prideleným kódom ŠUKL. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Röntgencontrastmiddelen (33696800)
Regiocode (NUTS) Žilinský kraj (SK031)
Spitalul Clinic Colțea Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizare citostatice – medicamente

Furnizare citostatice conform descrierilor din caietul de sarcini.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Antineoplastische en immunomodulerende middelen (33652000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Spitalul Clinic de Urgență București Aankondiging van een opdracht

Rampe distribuție fluide medicale

Furnizare de rampe distributie fluide medicale conform caietului de sarcini. In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG107/2017, operatorii economicii interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Leg...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Unit voor het toedienen van zuurstof (33157800)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Penitenciar Spital București Jilava Aankondiging van een opdracht

Acord-cadru furnizare medicamente uz uman HIV/SIDA

Autoritatea contractantă va încheia acorduri-cadru pentru furnizarea de medicamente uz uman cu maximum trei operatori economici. Primul contract subsecvent și următoarele contractele subsecvente se vor incheia avand in vedere art. 118 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 cu ofertantul câștigător al acordului-cadru. In cazul in care, dupa perioada de valabilitate a ofertei in care ofertantul clasat...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Antivirale middelen voor systemisch gebruik (33651400)
Regiocode (NUTS) Bucureşti - Ilfov (RO32)
Azienda ospedaliera Dei Colli Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Fornitura di un sistema per elettroporazione irreversibile per il trattamento di lesioni tumorali

Fornitura di un sistema per elettroporazione irreversibile per il trattamento di lesioni tumorali.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Instrumentarium voor OK (33162100)
Regiocode (NUTS) Napoli (ITF33)
Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea Militară 02474 – Spitalul Militar de Urgență „Regina Maria” Vooraankondiging

Contract de furnizare aparatură/echipamente medicale

Achizitia de aparatura/echipamente medicale, produsele si cantitatile estimate se regasesc detaliat la pct. II.2 si se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare. Prezentul anunt vizeaza reducerea termenelor-limita de depunere a ofertelor conform art. 74 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Echograaf (33112200)
Regiocode (NUTS) Braşov (RO122)
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani Aankondiging van een opdracht

Acord-cadru medicamente HIV-SIDA

Acord-cadru medicamente HIV-SIDA, conform caietului de sarcini. AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Antivirale middelen voor systemisch gebruik (33651400)
Regiocode (NUTS) Vrancea (RO226)
„Комплексен онкологичен център — Враца“ ЕООД Aankondiging van een opdracht

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД, обособени в 35 обособени позиции, съдържащи отделни номенклатурни.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) БЪЛГАРИЯ (BULGARIA) (BG)
Spitalul Municipal Câmpulung Muscel Aankondiging van een opdracht

Aparate și produse medicale 1 în cadrul proiectului cu titlul „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență...

Achizitionare aparate si produse medicale. AC raspunde in termen de cinci zile fata de termenul-limita de depunere a ofertelor/solicitarilor de clarificare sau informatii suplimentare. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: opt.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diverse medische instrumenten en producten (33190000)
Regiocode (NUTS) Argeş (RO311)
Akershus universitetssykehus Aankondiging van een opdracht

Examination Units with the Accompanying Equipment for the Eye Department — Akershus University Hospital

The contracting authority would like tenders for examination units, slit lamps, indirect ophthalmoscope, hand-held pressure gauges, and equipment for visus testing (including the system, auto-refractor, auto-foropter, visus board, and glasses gauge) for delivery to the Eye Department at AHUS — Kongsvinger Hospital division. A framework agreement will be signed for equipment for a total of seven ex...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Onderzoektafels (33192210)
Regiocode (NUTS) Hedmark (NO021)
Spitalul Municipal Râmnicu Sărat Aankondiging van een opdracht

Acord-cadru de furnizare pentru achiziția de echipamente medicale, ATI, imagistică și laborator

Acord-cadru de furnizare pentru achizitia de echipamente medicale, ATI, imagistica si laborator,destinate pentru creşterea capacitatii de gestionarea crizei COVID-19 la spital municipal Ramnicul Sarat, avand caracteristicile/specificatiile minime precizate in caietul de sarcini. In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de pro...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van medische uitrusting (50421000)
Regiocode (NUTS) Buzău (RO222)
Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 02474 – Spitalul Militar de Urgență „Regina Maria” Vooraankondiging

Acord-cadru furnizare medicamente

Achizitia de medicamente, produsele si cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare. Prezentul anunt vizeaza reducerea termenelor-limita de depunere a ofertelor conform art. 74 alin. (2) din Legea 98/2016.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Braşov (RO122)
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș Aankondiging van een opdracht

Acord-cadru de furnizare reactivi

Acord-cadru de furnizare reactivi de laborator. AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 de zile.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Laboratoriumreagentia (33696500)
Regiocode (NUTS) Mureş (RO125)
Spitalul Universitar de Urgență „Elias” Aankondiging van een gegunde opdracht

Materiale de endoprotezare – proteze ortopedice

Lot, materiale endoprotezare – proteze ortopedice, min. subs., max. subs., min. acord, max. acord: 1. proteza totala de sold cimentata fara centrare in canalul medular (endoproteze articulare primare), 1 buc., 25 buc., 100 buc., 300 buc.; 2. proteza totala de sold cimentata cu centrare in canalul medular (endoproteze articulare primare), 1 buc., 50 buc., 200 buc., 600 buc.; 3. proteza totala de so...
Publicatie20-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Orthopedische protheses (33183200)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)