Medische sector

Beeldvormingsapparatuur, medische apparatuur, medische instrumenten, apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie, chirurgische insrumenten, anesthesie en recovery, rolstoelen, invalidewagentjes, geneesmiddelen, farmaceutische producten, producten voor lichaamsverzorging, ...
Universitair Ziekenhuis Gent Rectificatie
Publicatie12-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Medische apparatuur (33100000)
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Rectificatie

Digitale zaal voor radiografie en dynamische onderzoeken

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Publicatie12-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik (33110000)
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
BELGOPROCESS NV Aankondiging van een opdracht

R.O.K. COMMUNICATIESYSTEEM VOOR INTERVENTIES (SPREEKSYSTEEM)

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het spreek- en gehoorsysteem gebruikt voor communicatie bij interventies in nucleaire zones. Deze dienen conform de Europese normen EN 352-2 en EN 458 te zijn. Momenteel gebruikt de aanbestedende overheid op maat gemaakte oortjes en clipcoms. Gezien de omstandigheden bij interventies (meerdere overalls die over elkaar gedragen worden en (ademlucht-)mas...
Publicatie12-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie (32344000)
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Sous-section “Acquisition Classe 1/Médicale” Aankondiging van een opdracht

l’achat de produits de soins hydratants selon un marché pluriannuel (2020 – 2023)

l’achat de produits de soins hydratants selon un marché pluriannuel (2020 – 2023)
Publicatie12-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch” Aankondiging van een opdracht

De aankoop van hydraterende verzorgingsproducten volgens een meerjarige overeenkomst (2020 – 2023)

De aankoop van hydraterende verzorgingsproducten volgens een meerjarige overeenkomst (2020 – 2023)
Publicatie12-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor brancards

Raamovereenkomst voor brancards
Publicatie11-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Brancards (33192160)
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
de branding waak vzw Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van voorschriftplichtige geneesmiddelen, niet-terugbetaalde geneesmiddelen en (para-)farmaceutische producten & verz...

Raamovereenkomst voor het leveren van voorschriftplichtige geneesmiddelen, niet-terugbetaalde geneesmiddelen en (para-)farmaceutische producten & verzorgingsproducten en bijhorende dienstverlening
Publicatie11-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
UZ Leuven Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor kits voor laryngectomie

Middels huidige opdracht wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst voor het leveren van nazorgpakketten voor patiënten na laryngectomie: starterspakket, coming home pakket en een personal kit en dit voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van 2 jaar. Deze raamovereenkomst moet toelaten om binnen korte termijn opdrachten te gunnen voor bep...
Publicatie11-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Service achats Aankondiging van een opdracht

Fourniture de masques

L'accord-cadre vise la fourniture de masques et est subdivisé en 6 lots : Lot 1 : MASQUE CHIRURGICAL AVEC FIXATIONS AURICULAIRES Lot 2 : MASQUE CHIRURGICAL AVEC CORDELETTES Lot 3 : MASQUE CHIRURGICAL AVEC VISIERE FOG-FREE Lot 4 : MASQUE CHIRURGICAL FOG-FREE Lot 5 : MASQUE RESPIRATOIRE SANS VALVE FFP2 Lot 6 : MASQUE HAUTE FILTRATION ELASTIQUE
Publicatie11-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
„Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. Aankondiging van een gegunde opdracht

Dostawa materiałów medycznych na blok operacyjny, w tym endoprotez biodra i kolana, implantów, wkrętów, śrub, gwoździ i płytek do kości oraz staplerów

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów, których zestawienie oraz orientacyjne zapotrzebowanie przedstawione jest w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „formularzach cenowych” (patrz Załącznik nr 2). 2. Oferowane artykuły muszą być zgodne z opisem przedstawionym w „formularzach cenowych”. Jeżeli w ofercie zostaną przedstawione artykuły nie spełniające wymagań tam okr...
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Orthopedische implantaten (33183100)
Regiocode (NUTS) Kaliski (PL416)
Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizare consumabile medicale

Furnizare consumabile medicale Termen-limită in care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţiilor suplimentare este a 10 a zi de la termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12.
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Cluj (RO113)
Spitalul Clinic Colentina Aankondiging van een gegunde opdracht

Implanturi pentru osteosinteză traumatică și de corecție

Implanturi pentru osteosinteza traumatica si de corectie.
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Apparatuur voor osteosynthese (33183300)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca Aankondiging van een gegunde opdracht

Reactivi de laborator și consumabile medicale

Reactivi de laborator si consumabile medicale.
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Cluj (RO113)
Szpital Uniwersytecki w Krakowie Aankondiging van een wijziging

Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych (DFP.271.148.2018.KK)

— prześcieradło z włókniny polipropylenowej – 289 500 szt., — poszwa z włókniny polipropylenowej – 209 000 szt., — poszewka z włókniny polipropylenowej – 135 500 szt., — podkład celulozowy – 25 700 szt., — podkład z włókniny polipropylenowej – 50 100 szt., — podkład higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej – 10 000 szt.
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Miasto Kraków (PL213)
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord-cadru de furnizare reactivi și consumabile de laborator

Achizitie reactivi si consumabile de laborator, pe 14 loturi, conform caietului de sarcini. Descrierea produselor, cantitatile minime si maxime se regasesc in caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ Informatiilor suplimentare in a 13-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 di...
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Laboratoriumreagentia (33696500)
Regiocode (NUTS) Cluj (RO113)
Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca Aankondiging van een gegunde opdracht

Reactivi de laborator

Reactivi de laborator. Acord-cadru furnizare reactivi de laborator conform cerintelor din caietul de sarcini. A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 15 zile inainte de data-limi...
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Laboratoriumreagentia (33696500)
Regiocode (NUTS) Cluj (RO113)
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord-cadru furnizare materiale sanitare

Achizitie materiale sanitare, pe 13 loturi, conform caietului de sarcini. Descrierea produselor, cantitatile minime si maxime se regasesc in caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicit...
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Cluj (RO113)
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizare reactivi de laborator 25 loturi

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare IN A 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul e solicitare clarificari este cel prevazut la I.3. (19 zile). Furnizare Reactivi de laborator: 25 loturi-descriere conform caiet de sarcini Cantitatile minime si maxime pt acordul cadru precum i pentru...
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Gereedschapskisten voor laboratorium (42671100)
Regiocode (NUTS) Cluj (RO113)
Spitalul Clinic Colentina Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizare echipamente medicale

Incheierea unui acord cadru pentru furnizarea de ECHIPAMENTE MEDICALE necesare sectiilor de Anestezie Terapie Intensiva si Serviciului de Anatomie Patologica din cadrul spitalului, astfel: PATURI SPECIALE DE TERAPIE INTENSIVA DESTINATE PACIENTILOR CRITICI VENTILATOR DE INALTA PERFORMANTA PENTRU TERAPIE INTENSIVA CU CALORIMETRIE VENTILATOR DE INALTA PERFORMANTA PENTRU TERAPIE INTENSIVA APARAT INTEG...
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Medische apparatuur (33100000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Spitalul Județean Satu Mare Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizare „Materiale de osteosinteză relicitate”

Acordul cadru are ca obiect furnizare "MATERILE DE OSTEOSINTEZA Relicitate" Procedura este impartita in 5 loturi. Se va incheia acord cadru pe o perioada de 24 luni. In intervalul unui an calendaristic se preconizeaza ca se vor incheia in numar estimativ de minim 1 contract subsecvent si un numar maxin de 12 contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente...
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Apparatuur voor osteosynthese (33183300)
Regiocode (NUTS) Satu Mare (RO115)
Spital Clinic Județean de Urgență Oradea Aankondiging van een gegunde opdracht

Instrumente de anestezie și reanimare

— INSTRUMENTE DE ANESTEZIE SI REANIMARE, conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile. Data limita de transm...
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Instrumentarium voor anesthesie en reanimatie (33171000)
Regiocode (NUTS) Bihor (RO111)
ESTAR — Ente per i servizi tecnico-amministrativi della Regione Toscana — sede legale Aankondiging van een gegunde opdracht

Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per la conclusione di convenzioni sulle quali basare l'affidamento in lotti della fornitura di materi...

Materiale vario per sterilizzazione — lotti deserti, da destinare alle aziende sanitarie ed enti della Regione Toscana per la durata di 36 mesi — gara n. 7233304.
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Diverse medische instrumenten en producten (33190000)
Regiocode (NUTS) Toscana (ITI1)
Instituto Foral de Bienestar Social Aankondiging van een gegunde opdracht

Suministro de empapadores desechables para cama, baberos desechables, esponjas desechables no jabonosas y jabón dermatológico

Suministro de empapadores desechables para cama, baberos desechables, esponjas desechables no jabonosas. Suministro de empapadores desechables para cama.
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Papieren hygiëneartikelen (33770000)
Regiocode (NUTS) Araba/Álava (ES211)
Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizare consumabile medicale

Furnizare consumabile medicale Termen-limită in care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţiilor Suplimentare este a 11 a zi de la termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari Inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Cluj (RO113)
Mestna občina Ljubljana Aankondiging van een gegunde opdracht
Publicatie10-07-2020
Opdrachtcode (CPV) Papieren hygiëneartikelen (33770000)
Regiocode (NUTS) SLOVENIJA (SI)