Medische sector

Beeldvormingsapparatuur, medische apparatuur, medische instrumenten, apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie, chirurgische insrumenten, anesthesie en recovery, rolstoelen, invalidewagentjes, geneesmiddelen, farmaceutische producten, producten voor lichaamsverzorging, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Vereniging iris-Aankopen Rectificatie
Publicatie24-03-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Europese Commissie, direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 „finances, marchés publics et contrôle interne” Aankondiging van een opdracht

Huur van een machine voor het uitvoeren van tests op het gebied van hematologie, levering van reagentia en producten die nodig zijn voor de werking en...

De opdracht betreft de huur van een machine voor het uitvoeren van tests op het gebied van hematologie.
Publicatie22-03-2019
Deadline13-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
VZW Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp hechtingsmaterialen.

De opdracht waarvoor onderhavige selectieleidraad wordt uitgeschreven betreft het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer waarbij alle voorwaarden voor de uitvoering van deze opdracht worden vastgelegd. Het doel van de raamovereenkomst is de levering van hechtingsmaterialen door de opdrachtnemer op afroep van de aanbesteders gedurende de looptijd beschreven in het bestek. De opdra...
Publicatie22-03-2019
Deadline25-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Sint-Niklaas (BE236)
A.V. ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor de huur van systemen voor negatieve druktherapie en aankoop van disposables en andere toebeho...

Raamovereenkomst voor de huur van systemen voor negatieve druktherapie en aankoop van disposables en andere toebehoren
Publicatie22-03-2019
Deadline18-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Aankondiging van een opdracht

Het leveren, indienststellen van patiëntmonitoren en bijhorend verbruiksmateriaal voor nierdialyse

Het AZ Sint-Jan AV wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor het leveren, indienststellen en voorzien in technische bijstand van dialysemonitoren en bijhorende verbruiksmaterialen gedurende een periode van 4 jaar. De opdracht omvat ook het leveren van de verbruiksgoederen, uitgezonderd kunstnieren. Voor dialysemonitoren die bij de patiënt thuis geplaatst worden is het mogel...
Publicatie22-03-2019
Deadline25-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
A.V. ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS Proces-verbaal van opening van de offertes

Raamovereenkomst voor levering, plaatsing en indienststelling van drie phacotoestellen met bijhorende verbruiksgoederen en drie image guided systems

Raamovereenkomst voor levering, plaatsing en indienststelling van drie phacotoestellen met bijhorende verbruiksgoederen en drie image guided systems
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW Aankondiging van een gegunde opdracht

RAAMOVEREENKOMST VOOR PENDELS IZ (MIDDELHEIM)

Het voorwerp van deze overheidsopdracht betreft een raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar die volgende zaken omvat: energiependels en onderzoekspots. Een preventief onderhoudscontract volgens de fabrikantsvoorschriften voor alle onderdelen van deze overheidsopdracht behalve voor de DIN-rails moet aangeboden worden als vereiste optie voor een periode van 10 jaar verminderd met de aangeboden...
Publicatie21-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w. Aankondiging van een gegunde opdracht

Analyzers voor bacteriologie

Het ziekenhuis wenst over te gaan tot de vervanging van volgende analysers,voor geautomatiseerd incubatie en detectie met continue monitoring met CE/IVD label : - Voor hemoculturen en kweek mycobacteriën - Voor antibiogrammen - Voor immuno-assay
Publicatie21-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Dendermonde (BE232)
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Vereniging naar publiek recht Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract Decubitus preventiebeheer: alternerende matrassen en zitkussens 2019-2022

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract Decubitus preventiebeheer: alternerende matrassen en zitkussens 2019-2022
Publicatie21-03-2019
Deadline19-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Technische Diensten KU Leuven Aankondiging van een opdracht

Levering van geneesmiddelen voor proefdieren

Levering van geneesmiddelen voor proefdieren
Publicatie21-03-2019
Deadline25-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove) Proces-verbaal van opening van de offertes

Uitnodiging tot indienen offerte - Verbouwing cardiale echo, wachtzaal en secretariaat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande beke...

Verbouwen van ruimte voor wachtzaal en secretariaat, echo en extra zaal voor cardiale echo. Bijkomende echozaal nodig (4e) voor extra onderzoeken, huidig secretariaal moet hierdoor verhuizen.
Publicatie21-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch” Aankondiging van een gegunde opdracht

De aankoop van klassiek wondverzorgingsmateriaal en verbanden volgens een meerjarige overeenkomst tegen prijslijst (2019-2022).

De aankoop van klassiek wondverzorgingsmateriaal en verbanden volgens een meerjarige overeenkomst tegen prijslijst (2019-2022).
Publicatie20-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Aankondiging van een opdracht

Operatietafels en toebehoren

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de levering, de installatie, het in dienst stellen en het onderhoud van diverse types OK tafels en bijhorende accessoires (toebehoren).
Publicatie20-03-2019
Deadline23-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
AZ Delta vzw Aankondiging van een gegunde opdracht

Patiënten monitoren

Raamcontract voor de levering van diensten en materialen voor een patiëntmonitoringsysteem met bijhorende centrale monitoring en doorgave van alarmen naar mobiele devices.
Publicatie20-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Roeselare (BE256)
EMMAUS VZW Aankondiging van een opdracht

AANKOOP VAN POCT GLUCOSE SYSTEEM: toestellen, strips en middleware.

AANKOOP VAN POCT GLUCOSE SYSTEEM: toestellen, strips en middleware.
Publicatie20-03-2019
Deadline23-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw Rectificatie

OPROEP TOT MEDEDINGING Selectiebestek voor volgende opdracht: “RAAMCONTRACT LEVEREN VAN MEDISCHE VERBRUIKSMATERIALEN”

OPROEP TOT MEDEDINGINGSelectiebestek voor volgende opdracht: “RAAMCONTRACT LEVEREN VAN MEDISCHE VERBRUIKSMATERIALEN”
Publicatie19-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Universitair Ziekenhuis Antwerpen Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering contrastmiddelen

Levering contrastmiddelen
Publicatie19-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
OCMW Poperinge Aankondiging van een opdracht

Levering van incontinentiemateriaal

Levering van incontinentiemateriaal
Publicatie19-03-2019
Deadline25-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Ieper (BE253)
TMVW servicelijnen Rectificatie

Raamovereenkomst voor het leveren van verpleegbedden.

De opdracht betreft een overeenkomst voor het leveren en monteren van verpleegbedden, met eventueel preventief onderhoud.
Publicatie19-03-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
Jules Bordet Instituut Aankondiging van een gegunde opdracht

Reagentia voor Illumina NExtSEQ 500 Bibliotheekvoorbereiding en -volgorden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Dit contract is voor een periode van 3 jaar en omvat: - de levering van reagentia die nodig zijn voor de bereiding van banken voor tumormonsters en noodzakelijke hulpstoffen (+/- 300 monsters) - training van gebruikers (technisch personeel van het pathologielaboratorium) bij het gebruik van reagentia voor de voorbereiding van bibliotheken - de levering van de nodige reagentia voor de sequentiebepa...
Publicatie18-03-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Proces-verbaal van opening van de offertes

Voor de aankoop van tenten voor het Emergency Medical Team level 2

Aankoop van tenten in het kader van het project EMT Belgium. Deze aankoop omvat de aankoop van tenten (inclusief verlichting, stopcontacten en alle toebehoren vermeld in de technische voorschriften, alsook het luchtbeheersysteem (airconditioners, warmtekanonnen, ventilatoren) en sanitaire voorzieningen zoals toiletten en douches, zoals beschreven in de technische voorschriften.
Publicatie18-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
VZW Werken Glorieux Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor de aankoop van dialysetoestellen, bijhorende disposables en onderhoud

Raamovereenkomst voor de aankoop van dialysetoestellen, bijhorende disposables en onderhoud
Publicatie15-03-2019
Deadline16-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Oudenaarde (BE235)
AZ Damiaan Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor de aankoop van een hemocultuurtoestel en bijbehorende verbruiksgoederen - Vereenvoudigde onde...

Raamovereenkomst voor de aankoop (leveren, plaatsen en in dienst stellen) van een hemocultuurtoestel voor het labo microbiologie met automatische lading en ontlading en bijbehorende verbruiksgoederen
Publicatie15-03-2019
Deadline26-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
Jules Bordet Instituut Aankondiging van een gegunde opdracht

de ankoop, de installatie, de inbedrijfstelling en het onderhoud van een automatische injector

De Afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Jules Bordet Instituut wenst een automatische injector van radiofarmaceutische producten te verwerven om optimale stralingsbescherming voor alle gebruikers te garanderen en volledige automatisering van het systeem om fouten te voorkomen.
Publicatie15-03-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Universitair Ziekenhuis Gent Rectificatie

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een CBCT toestel

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Publicatie14-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!