Medische sector

Beeldvormingsapparatuur, medische apparatuur, medische instrumenten, apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie, chirurgische insrumenten, anesthesie en recovery, rolstoelen, invalidewagentjes, geneesmiddelen, farmaceutische producten, producten voor lichaamsverzorging, ...
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Aankondiging van een gegunde opdracht

NAKUP MITRALNIH KLIPOV IN OMEJEVALCEV PRETOKA SKOZI KORONARNI SINUS

NAKUP MITRALNIH KLIPOV IN OMEJEVALCEV PRETOKA SKOZI KORONARNI SINUS
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Hartprotheses (33184300)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
OSNOVNA ŠOLA NAKLO Aankondiging van een gegunde opdracht

Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil

Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Vruchtensappen (15321000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Aankondiging van een gegunde opdracht

Medicamente

Achiziție Medicamente, 9 loturi, conform Caiet de sarcini și Lista Loturi din prezentul anunț. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificăr...
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Diverse geneesmiddelen (33690000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Aankondiging van een gegunde opdracht

Materiale sanitare și de laborator

În cadrul procedurii vor fi achiziționate diverse materiale sanitare și de laborator necesare tratării pacienților internați în spital.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
ASST di Lecco Aankondiging van een gegunde opdracht

PACCHI PROCEDURALI STERILI

FORNITURA DI PACCHI PROCEDURALI STERILI
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Diverse medische instrumenten en producten (33190000)
Regiocode (NUTS) Lombardia (ITC4)
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Aankondiging van een gegunde opdracht

Consumabile Terapie Intensivă

În cadrul procedurii vor fi achiziționate diverse consumabile terapie intensivă necesare tratării pacienților internați în spital.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Aankondiging van een gegunde opdracht

Reactivi și consumabile de laborator

În cadrul procedurii vor fi achiziționați diferiți reactivi și consumabile de laborator în vederea efectuării analizelor; Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor...
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Reagentia en contraststoffen (33696000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Aankondiging van een gegunde opdracht

Nabava infuzijskih črpalk in perfuzorjev

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Sklop 1 obsega nabavo infuzijskih črpalk s potrošnim materialom, sklop 2 pa nabavo perfuzorjev. Za opremo iz obeh sklopov bo naročnik sklenil okvirni sporazum za tri leta, za potrošni material iz sklopa 1 pa okvirni sporazum za osem let.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Infuuspompen (33194110)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia Aankondiging van een gegunde opdracht

ACORD CADRU MEDICAMENTE 24 DE LUNI

ACORD CADRU MEDICAMENTE 24 DE LUNI ATENTIE: SOLICITARI DE CLARIFICARI: 1. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 2. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, TUTUROR solicitărilor de clarificări/ informatiilor s...
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Vězeňská služby České republiky Aankondiging van een gegunde opdracht

"P - Pankrác - Dodávka léků"

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léků pro potřeby zadavatele.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Geneesmiddelen voor dermatologie, spierstelsel en skelet (33630000)
Regiocode (NUTS) Praha (CZ01)
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA Aankondiging van een gegunde opdracht

Diverse medicamente

Acord-cadru furnizare medicamente(167 loturi)conf fisei de date si caietului de sarcini.Conform art.161dinL.98/2016 Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /inf.suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabil...
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Diverse geneesmiddelen (33690000)
Regiocode (NUTS) Vâlcea (RO415)
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Aankondiging van een gegunde opdracht

Nabava vrtalke in kirurškega inštrumentarija za potrebe OP bloka Oddelka za ORL in MFK

Predmet naročilo je razdeljeno na tri sklope; in sicer sklop 1: nabava vrtalke za otokirurgijo in vrtalke za operacijo otoskleroze s potrošnim materialom za obdobje štirih let; sklop 2: nabava kirurških inštrumentov za otokirurgijo ter sklop 3: nabava kirurških inštrumentov za rinologijo
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Chirurgische instrumenten (33169000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Aankondiging van een gegunde opdracht

NAKUP SISTEMOV ZA PODPORO SRCU

NAKUP SISTEMOV ZA PODPORO SRCU
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Apparatuur voor hartondersteuning (33182000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA Aankondiging van een gegunde opdracht

Diverse medicamente

Acord-cadru furnizare medicamente(97 loturi)conf fisei de date si caietului de sarcini.Conform art.161dinL.98/2016 Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /inf.suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabili...
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Diverse geneesmiddelen (33690000)
Regiocode (NUTS) Vâlcea (RO415)
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA Aankondiging van een gegunde opdracht

ACORD CADRU MEDICAMENTE 74 LOTURI

Achizitie medicamente 74 loturi conform caiet de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare la 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Cluj (RO113)
Gerencia del Area de Atención Integrada de Guadalajara Aankondiging van een gegunde opdracht

PA 3/2019 Adquisición de material de incontinencia para la GAI de Guadalajara -61034000GU19SUM00008

PA 3/2019 Adquisición de material de incontinencia para la GAI de Guadalajara -61034000GU19SUM00008
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Compressen (33141119)
Regiocode (NUTS) Guadalajara (ES424)
Subdirección General de Medios de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 Aankondiging van een gegunde opdracht

Suministro de 100 ecógrafos, con finalidad prioritaria para exploración musculoesquelética, para los centros asistenciales y hospitales de ASEPEYO, Mu...

Suministro de 100 ecógrafos, con finalidad prioritaria para exploración musculoesquelética, para los centros asistenciales y hospitales de ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, núm 151.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Medische apparatuur (33100000)
Regiocode (NUTS) España (ES)
OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER Aankondiging van een gegunde opdracht

Sukcesivna dobava živil

Sukcesivna dobava živil na podlagi potreb naročnika
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Ingevroren vis, visfilets en ander visvlees (15220000)
Regiocode (NUTS) Osrednjeslovenska (SI041)
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 Aankondiging van een gegunde opdracht

Achiziție materiale igiena personala

Achiziție materiale igiena persoanala conform specificatiilor caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Producten voor persoonlijke verzorging (33700000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
AOK - Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskasse Aankondiging van een gegunde opdracht

Abschluss nicht exklusiver Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V zu Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Deferasirox (V03AC03) im Rahmen eines sogenannte...

Abschluss nicht exklusiver Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V zu Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Deferasirox (V03AC03) innerhalb des Zeitraumes vom 01.08.2020 bis zum 31.07.2022 mit jederzeitiger Möglichkeit des Vertragsabschlusses (open-house-Modell).
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Saarland (DEC)
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Aankondiging van een gegunde opdracht

Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let

Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Aankondiging van een gegunde opdracht

Medicinski potrošni material za anesteziologijo

Predmet javnega naročila je medicinski potrošni material za anesteziologijo.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Medische apparatuur (33100000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Aankondiging van een gegunde opdracht

Plenice in rokavice

Predmet javnega naročila je nabava plenic in rokavic.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Operatiehandschoenen (33141420)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Aankondiging van een gegunde opdracht

Šivalni material

Predmet javnega naročila je nabava šivalnega materiala.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Clips, hechtdraad, ligatuur (33141120)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. Aankondiging van een gegunde opdracht

ACORDO-QUADRO - DM CLINICO - GASTRO (PROTESES DIVERSAS)

ACORDO-QUADRO - DM CLINICO - GASTRO (PROTESES DIVERSAS)
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Kunstmatige lichaamsdelen (33184000)
Regiocode (NUTS) Viseu Dão Lafões (PT16G)
truck tower-crane sharing