Medische sector

Beeldvormingsapparatuur, medische apparatuur, medische instrumenten, apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie, chirurgische insrumenten, anesthesie en recovery, rolstoelen, invalidewagentjes, geneesmiddelen, farmaceutische producten, producten voor lichaamsverzorging, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Rectificatie
Publicatie19-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW Aankondiging van een opdracht

Incontinentiemateriaal

Voorwerp van deze opdracht: De levering van kwalitatief hoogstaand incontinentiemateriaal onder vorm van luiers voor jeugd en volwassenen met bijhorende diverse services.
Publicatie18-01-2019
Deadline25-02-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Vereniging naar publiek recht Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor de levering van ergonomiemateriaal - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande be...

Dit betreft een bestek voor de aankoop van ergonomiematerialen. Deze materialen zullen aangekocht worden voor onder meer volgende doelgroepen: 1. Onze senioren in de rusthuizen en de serviceflats 2. De zelfstandig wonende senioren die ondersteuning ontvangen via onze klantendienst 3. Onze klanten die via ons verkooppunt en de webwinkel van “De Schakel” ergonomiemateriaal kunnen aankopen. De Schake...
Publicatie18-01-2019
Deadline05-02-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove) Proces-verbaal van opening van de offertes

Raamovereenkomst voor het leveren van humane immunoglobulines voor intraveneuze toediening

Levering van polyvalente humane immunoglobulinen aan het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw, met campussen te Aalst, Ninove en Asse, en de A.V. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, met campussen te Aalst, Wetteren en Geraardsbergen. Deze opdracht betreft het gedeelte niet gegund onder de nationale plasmatender zoals vastgelegd in de wet betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong van 5 juli...
Publicatie18-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
Pidpa Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor levering van UV-desinfectie-eenheden - periode 2019-2026

Raamovereenkomst voor levering van UV-desinfectie-eenheden - periode 2019-2026
Publicatie16-01-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
A.V. ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS Rectificatie
Publicatie16-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
Antwerpen Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van hygiënische papierwaren

Raamovereenkomst voor het leveren van hygiënische papierwaren
Publicatie16-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Universitair Ziekenhuis Gent Rectificatie
Publicatie16-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst leveren van perfusies en spoelvloeistoffen

Raamovereenkomst leveren van perfusies en spoelvloeistoffen
Publicatie16-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove) Proces-verbaal van opening van de offertes

Raamovereenkomst voor de levering van high-end ziekenhuisbedden

Deze opdracht heeft als doel het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van high-end ziekenhuisbedden voor de dienst Intensieve Zorgen. In totaal zullen 26 nieuwe bedden aangekocht worden.
Publicatie16-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
Europese Commissie, Direction Générale Ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 „Finances, Marchés publics et Contrôle Interne” Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop en onderhoud van zuurkasten, laboratoriumbanken en een vloeistofscintillatieteller

Aankoop en onderhoud van zuurkasten, laboratoriumbanken en bijbehorende meubels voor onder het werkblad en een vloeistofscintillatieteller voor zijn radiotoxicologielaboratoria van de medische dienst van de Europese Commissie in Ispra (IT).
Publicatie15-01-2019
Regiocode (NUTS) ITALIA (IT)
VZW Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme Proces-verbaal van opening van de offertes

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst Ziekenhuis- en zorgbedden met bijhorende matrassen en nachtkastjes

Voorwerp van deze leveringen: Deze opdracht omvat het leveren en gebruiksklaar installeren van ziekenhuis- en zorgbedden inclusief nachtkastjes en servicediensten volgens de bestekvoorwaarden. Voor verdere toelichtingen verwijzen wij naar de technische bepalingen in het bestek.
Publicatie15-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Sint-Niklaas (BE236)
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe Rectificatie

Overheidsopdracht van leveringen met als voorwerp "huren van alternerende matrassen voor het Sint-Lambrechtstehuis"

Onderhavige opdracht heeft als voorwerp: Huren van alternerende matrassen voor het Sint-Lambrechtstehuis. De aanbestedende overheid heeft het totale bedrag van de leveringen geraamd op 45.000 € excl. btw per jaar hetzij de huur van een zestigtal matrassen per jaar. Deze raming houdt echter geen verbintenis van bestellingen uit hoofde van de aanbestedende overheid in.
Publicatie14-01-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
AZ Damiaan Rectificatie
Brussels Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp Aankondiging van een opdracht

BHDBDMH - DAS2018-091 - Medisch interventiemateriaal en -apparatuur ambulances en farmaceutische producten en geneesmiddelen

MEERJARIGE RAAMOVEREENKOMST van LEVERINGEN, in PERCELEN Periodieke aankoop van medisch interventiemateriaal en -apparatuur voor ambulances – verbruiksmateriaal en vervangbaar materiaal (PERCEEL 1), alsook van farmaceutische producten en geneesmiddelen (PERCEEL 2) voor de DBDMH.
Publicatie14-01-2019
Deadline27-02-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
OCMW Nazareth Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering van medicatie aan woonzorgcentra

Levering van medicatie aan woonzorgcentra
Publicatie14-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
VIB vzw Aankondiging van een gegunde opdracht

Het leveren en in bedrijf stellen van autoclaven, wasmachine, bedding handling systeem en doorvoersluizen

Het leveren en in bedrijf stellen van autoclaven, wasmachine, bedding handling systeem en doorvoersluizen
Publicatie14-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
OCMW Koekelberg Aankondiging van een gegunde opdracht

Home Jourdan - Aankoop van meubilair voor de toekomstige Residentie J. Pivin

Aankoop van meubilair voor de kamers en de leefruimtes van het nieuwe rusthuis. Perceel 1 "Bedden en nachttafels" Perceel 2 "Kamermeubilair" Perceel 3 "Leefruimtemeubilair"
Publicatie12-01-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Universitair Ziekenhuis Brussel Aankondiging van een opdracht

Aankoop 2 geautomatiseerde synthesemodules voor GMP productie van routine PET Radiopharmaca en 2 voor routine (18F)-FGD synthese

Aankoop 2 geautomatiseerde synthesemodules voor GMP productie van routine PET Radiopharmaca en 2 voor routine (18F)-FGD synthese
Publicatie12-01-2019
Deadline12-02-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Rectificatie

Levering van twee neuronavigatiesystemen

De opdracht is opgedeeld in twee percelen.Het eerste perceel betreft de levering van twee complete mobiele navigatiesystemen voor neurochirurgie en NKO ingrepen, inclusief:- De hardware;- Planningssoftware;- Instrumentatie;- Onderhoudscontract;Tenslotte zijn ook de verbruiksgoederen deel van deze opdracht, dewelke opgenomen worden in een tweede perceel:- Verbruiksgoederen, bijv. markers;
Publicatie11-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola Aankondiging van een opdracht
Publicatie11-01-2019
Deadline08-02-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
A.V. ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS Rectificatie
AZ Turnhout vzw Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren, plaatsen en indienststellen van navigatiesysteem voor neurochirurgische ingrepen

AZ Turnhout wenst een volledig mobiel neuronavigatiesysteem aan te kopen voor neurochirurgische ingrepen bestaande uit de hardware, planningssoftware en instrumentatie. In eerste instantie zal deze neuronavigatie ingezet worden bij craniale neurochirurgie. Het is echter een meerwaarde als het systeem (toekomstig) kan uitgebreid worden met andere modules, zoals bv. spinale neurochirurgie of een mod...
Publicatie10-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
KOOPKOEPEL Aankondiging van een opdracht

AANKOOP VAN ZORGBEDDEN

Koopkoepel vzw treedt op als aankoopcentrale voor zorg- en welzijnsvoorzieningen over heel Vlaanderen. Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van zorgbedden voor 65 zorg- en welzijnsvoorzieningen.
Publicatie10-01-2019
Deadline11-02-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Universitair Ziekenhuis Gent Rectificatie
Publicatie10-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!