Medische sector

Beeldvormingsapparatuur, medische apparatuur, medische instrumenten, apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie, chirurgische insrumenten, anesthesie en recovery, rolstoelen, invalidewagentjes, geneesmiddelen, farmaceutische producten, producten voor lichaamsverzorging, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Opdrachtencentrale vzw Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van medisch verzorgingsmateriaal

raamovereenkomst voor maximaal 4 jaar in één perceel en met één aannemer voor het leveren van courante medische materialen die bij de verzorging van patiënten gebruikt worden.
Publicatie25-05-2019
Deadline27-06-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Zorg Leuven, Welzijnsvereniging Aankondiging van een gegunde opdracht

leveringen van incontinentiemateriaal ten behoeve van woonzorgcentra inclusief ondersteuning van het continentiebeleid

leveringen van incontinentiemateriaal ten behoeve van woonzorgcentra inclusief ondersteuning van het continentiebeleid
Publicatie24-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Tabor Aankondiging van een opdracht

Aankoop onderhoudsproducten, -en materialen, hygiënische papierwaren, en disposables.

Deze opdracht heeft als doel om voor de deelnemende organisaties van de Taborgroep de leveringen te verzorgen van onderhoudsproducten, hygiënische papierwaren, onderhoudsmaterialen -en systemen alsook disposables zijnde wegwerpvaatwerk, beschermingsartikelen, vuilniszakken en diverse non-food artikelen.
Publicatie24-05-2019
Deadline24-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Universitair Ziekenhuis Gent Rectificatie
Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth VZW Aankondiging van een opdracht

WEGWERPMATERIAAL KEUKEN, SANITAIRE PAPIERWAREN, MEDISCH WEGWERP- EN MEDISCH BESCHERMINGSMATERIAAL

Deze opdracht betreft de levering van onderstaande productgroepen wegwerpmateriaal voor de ziekenhuizen binnen het E17-netwerk en hun nevenvzw's voor een periode van 2 jaar, verlengbaar met 2x1 jaar. - keuken en catering (+ ecologische varianten) - sanitaire papierwaren - medisch wegwerpmateriaal - medisch beschermingsmateriaal
Publicatie23-05-2019
Deadline24-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Aankondiging van een opdracht

Aankoop van 18F FDG voor de PET scan

Aankoop van 18F fluorodeoxyglucose (FDG).
Publicatie23-05-2019
Deadline09-07-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems"Ondersectie Support Products Aankondiging van een opdracht

Meerjarige overeenkomst (48 maanden) van leveringen van tandheelkundige producten via een elektronische catalogus.

Tandheelkundige producten via een elektronische catalogus, meerjarige overeenkomst (48 maanden) van leveringen
Publicatie23-05-2019
Deadline28-06-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
HospiLim VZW Aankondiging van een opdracht

Levering van Linezolid aan de Werkende Leden van HospiLim vzw

Levering van Linezolid aan de Werkende Leden van HospiLim vzw
Publicatie23-05-2019
Deadline26-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
vzw Jan Yperman Ziekenhuis Aankondiging van een gegunde opdracht

aankoop, levering, indienststelling en onderhoud van urine- en hematoanalyzers met bijhorend reagentiacontract

Het VZW Jan Yperman Ziekenhuis is voor haar laboratorium klinische biologie op zoek naar een vervanging van de huidige urineanalyer en hematoanalyzer. De opdracht omvat het leveren, installeren en in dienst stellen van volgende configuratie: een automaat voor urinediagnostiek, met hierin een dipstickreader, urinesedimentanalyser. De dipstickreader en de sedimentenanalyser dienen fysisch gekoppeld...
Publicatie23-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Ieper (BE253)
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst peritoneale dialyse (APD/CAPD) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendma...

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst peritoneale dialyse (APD/CAPD) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Publicatie23-05-2019
Deadline25-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de aankoop van Cytostatica geneesmiddelen

Raamovereenkomst voor de aankoop van Cytostatica geneesmiddelen
Publicatie23-05-2019
Deadline16-07-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het leveren van toestellen voor tromboëlastografie en/of tromboëlastometrie

Het betreft een raamovereenkomst voor het leveren van POCT toestellen voor tromboëlastografie of thromboëlastometrie, het onderhoud en bijhorende verbruiksgoederen. POCT staat voor Point Of Care Testing. Met betreffende toestellen wordt de stollingstoestand van het menselijk bloed gemeten. Op basis van deze meetresultaten kunnen aan de patiënt de juiste bloedproducten en/of medicatie worden toege...
Publicatie22-05-2019
Deadline25-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Universitair Ziekenhuis Gent Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een preanalytische entautomaat en raamovereenkomst voor het leveren va...

De afdeling bacteriologie, parasitologie en mycologie van het laboratorium voor medische microbiologie wenst een entautomaat voor de verwerking van bacteriologische stalen aan te kopen als aanvulling op een bestaande entautomaat waarvan de maximale capaciteit momenteel nagenoeg bereikt is. Het systeem moet volgens een walk-away principe in staat zijn om op een random manier de meest courant bacter...
Publicatie22-05-2019
Deadline21-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch” Aankondiging van een opdracht

Overeenkomst betreffende de aankoop van 26 (zesentwintig) elektrokardiografen.

Overeenkomst betreffende de aankoop van 26 (zesentwintig) elektrokardiografen.
Publicatie21-05-2019
Deadline04-07-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Nivelles (BE310)
Agentschap Facilitair Bedrijf Aankondiging van een gegunde opdracht

2018/HFB/OP/38874 - Leveren van tissues, tissuedispensers, toiletpapier, zepen en zeepdispensers (“toilethygiëne”) - Vlaamse overheid.

2018/HFB/OP/38874 - Leveren van tissues, tissuedispensers, toiletpapier, zepen en zeepdispensers (“toilethygiëne”) - Vlaamse overheid.
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
AZ Klina Aankondiging van een opdracht

Amoxicilline/clavulaanzuur - aciclovir

De opdracht is een raamcontract voor 4 jaar voor de levering van Amoxicilline/clavulaanzuur aan 5 ziekenhuizen, weliswaar jaarlijks opzegbaar. Het betreft het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Klina ziekenhuis, AZ rivierenland in Rumst; Sint Jozef Ziekenhuis in Malle en de 2 campussen van het AZ Monica. Het Sint Jozef ziekenhuis in Malle is de eerste 3 jaar nog contractueel gebonden. De jaarlij...
Publicatie21-05-2019
Deadline20-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Universitair Ziekenhuis Brussel Aankondiging van een opdracht
Publicatie20-05-2019
Deadline17-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
AZ Klina Aankondiging van een gegunde opdracht

Amoxicilline/clavulaanzuur en aciclovir

De opdracht is een raamcontract voor 4 jaar voor de levering van Amoxicilline/clavulaanzuur aan 5 ziekenhuizen, weliswaar jaarlijks opzegbaar. Het betreft het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Klina ziekenhuis, AZ rivierenland in Rumst; Sint Jozef Ziekenhuis in Malle en de 2 campussen van het AZ Monica. Het Sint Jozef ziekenhuis in Malle is de eerste 3 jaar nog contractueel gebonden. De jaarlij...
Publicatie20-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

levering kinderbadjes

levering kinderbadjes voor Klein kasteeltje
Publicatie20-05-2019
Deadline29-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst elektrische ziekenhuisbedden & drukreducerende matrassen + Onderhoud

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen bestaat uit verschillende ziekenhuissites. De komende vijf jaar zal ZNA voor haar bestaande sites nieuwe ziekenhuisbedden en drukreducerende matrassen aankopen. ZNA zal opteren voor twee verschillende type ziekenhuisbedden: het standaard elektrisch ziekenhuisbed en het high-care ziekenhuis bed. Daarnaast is ZNA bezig met de bouw van het nieuwbouwziekenhuis Cadix. Oo...
Publicatie19-05-2019
Deadline17-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
AZ Klina Aankondiging van een opdracht

Amoxicilline/clavulaanzuur en aciclovir

De opdracht is een raamcontract voor 4 jaar voor de levering van Amoxicilline/clavulaanzuur aan 5 ziekenhuizen, weliswaar jaarlijks opzegbaar. Het betreft het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Klina ziekenhuis, AZ rivierenland in Rumst; Sint Jozef Ziekenhuis in Malle en de 2 campussen van het AZ Monica. Het Sint Jozef ziekenhuis in Malle is de eerste 3 jaar nog contractueel gebonden. De jaarlij...
Publicatie19-05-2019
Deadline17-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Aankondiging van een opdracht

Levering "mobiele C-boog" inclusief onderhoudscontract voor de dienst Orthopedie van de campus Sint-Jan

Levering "mobiele C-boog" inclusief onderhoudscontract voor de dienst Orthopedie van de campus Sint-Jan
Publicatie17-05-2019
Deadline27-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW Rectificatie

Geneesmiddelen betreffende fertiliteit en hormonaal stelsel

Raamovereenkomst voor de levering van geneesmiddelen betreffende fertiliteit en hormonaal stelsel.
Publicatie16-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
CHU Brugmann Rectificatie
Publicatie16-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Universitair Ziekenhuis Gent Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van disposable (niet-)steriele nierbekkens en potten

Raamovereenkomst voor het leveren van disposable (niet-)steriele nierbekkens en potten
Publicatie16-05-2019
Deadline12-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!