Medische sector

Beeldvormingsapparatuur, medische apparatuur, medische instrumenten, apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie, chirurgische insrumenten, anesthesie en recovery, rolstoelen, invalidewagentjes, geneesmiddelen, farmaceutische producten, producten voor lichaamsverzorging, ...
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky SZM a léčivých přípravků II

Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení Dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na centrální dodávky SZM a léčivých přípravků dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme (33610000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA Aankondiging van een gegunde opdracht

Reactivi si consumabile compatibili cu analizorul ABL800/ABL835

Reactivi si consumabile compatibili cu analizorul ABL800/ABL835 , conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zi...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Diagnostische agentia (33694000)
Regiocode (NUTS) Bihor (RO111)
Institutul Regional de Oncologie Iasi Aankondiging van een gegunde opdracht

ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE PENTRU LABORATORUL DE MEDICINA NUCLEARA

ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE PENTRU LABORATORUL DE MEDICINA NUCLEARA cantitati minime si maxime, valori aferente acestora si alte informatii privid modul de derulare a acordului cadru sunt prevazute in CAIETUL DE SARCINI, IN CLAUZE CONTRACTUALE SI IN INSTRICTIUNI PENTRU OFERTANTI. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 15 zi...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Isotopische reagentia (33696400)
Regiocode (NUTS) Iaşi (RO213)
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Aankondiging van een wijziging

Ühekordse kasutusega operatsioonipesu ja kitlite ostmine

Steriilne kirurgiline kittel standard kaitsega, kasutamiseks op.toas; materjal spunlaced või sarnane omades vähemalt võrdseid tehilisi näitajaid materjali vastupidavuse osas ja materjali resistentsusele vedelike ning mikrobiaalse penetratsiooni osas. Kinnitus taga kaela piirkonnas, kitlipaelad seotavad steriilselt; proportsionaalse erinevusega suurustes (vastavalt tootja mõõtskaalas). Kittel on st...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Eesti (EE)
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Aankondiging van een wijziging

Ühekordse kasutusega operatsioonipesu ja kitlite ostmine

Steriilne kirurgiline kittel standard kaitsega, kasutamiseks op.toas; materjal spunlaced või sarnane omades vähemalt võrdseid tehilisi näitajaid materjali vastupidavuse osas ja materjali resistentsusele vedelike ning mikrobiaalse penetratsiooni osas. Kinnitus taga kaela piirkonnas, kitlipaelad seotavad steriilselt; proportsionaalse erinevusega suurustes (vastavalt tootja mõõtskaalas). Kittel on st...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Eesti (EE)
Dipartimento Stazione Unica Appaltante SUA-RB della Regione Basilicata Aankondiging van een gegunde opdracht

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI BIOLOGICI E BIOSIMILARI...

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici e biosimilari
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Basilicata (ITF5)
SPITALUL MUNICIPAL CARACAL Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord-cadru 48 de luni furnizare medicamente (antiinfectioase generale de uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice si imunomodulatoare)

Medicamente necesare pacientilor internati in sectiile din cadrul Spitalului Municipal Caracal. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor/informatiilor suplimentare, in a 10 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Olt (RO414)
SPITALUL MUNICIPAL CARACAL Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord-cadru 48 de luni furnizare medicamente (medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Medicamente necesare pacientilor internati in sectiile din cadrul Spitalului Municipal Caracal. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor/informatiilor suplimentare, in a...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Olt (RO414)
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Aankondiging van een gegunde opdracht

Liikuteltavat 3D C-kaaret (2 kpl) HUS Siltasairaalan ortopedian käyttöön + 1 optio

Hankinnan kohteena ovat liikuteltavat suoradigitaaliset 3D -kaarilaitteet (2 kpl) HUS Siltasairaalan Leikkaussali ja anestesia -osastolle (HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito).
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Röntgenfluoroscopieapparaten (33111400)
Regiocode (NUTS) Manner-Suomi (FI1)
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Aankondiging van een gegunde opdracht

Liikuteltava 3D C-kaari (1 kpl) HUS Siltasairaalan neurokirurgian käyttöön + 1 optio

Hankinnan kohteena on liikuteltava suoradigitaalinen 3D-kaarilaite (1 kpl) HUS Siltasairaalan Leikkaussali ja anestesia -osastolle neurokirurgian käyttöön (HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito).
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Röntgenfluoroscopieapparaten (33111400)
Regiocode (NUTS) Manner-Suomi (FI1)
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Aankondiging van een gegunde opdracht

Liikuteltava C-kaari (1 kpl) HUS Siltasairaalan neurokirurgian käyttöön + 1 optio

Hankinnan kohteena on liikuteltava suoradigitaalinen C-kaarilaite (1 kpl) HUS Siltasairaalan Leikkaussali ja anestesia -osastolle neurokirurgian käyttöön (HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito).
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Röntgenfluoroscopieapparaten (33111400)
Regiocode (NUTS) Manner-Suomi (FI1)
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Aankondiging van een wijziging

Material za čiščenje, papirna konfekcija in PVC material

Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Producten voor persoonlijke verzorging (33700000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamický nákupní systém na dodávky diagnostik

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky diagnostik určených pro použití v laboratorních provozech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Součástí dodávek bude i doprava na místa určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky. Jako součást dodávek diagnostik může zadavatel požadovat i b...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Diagnostische agentia (33694000)
Regiocode (NUTS) Moravskoslezský kraj (CZ080)
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN Aankondiging van een gegunde opdracht

ACORD-CADRU furnizare materiale: „Lot 1: Furnizare consumabile medicale”, „Lot 2: Furnizare consumabile dentare”

ACORD-CADRU furnizare materiale: „Lot 1: Furnizare consumabile medicale”, „Lot 2: Furnizare consumabile dentare” conform cerintelor din caietul de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11- a zi inainte de data depunerii ofertelor. Lo...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Verbruiksartikelen voor gebitsverzorging (33141800)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Materiale si echipamente de protectie sanitara a personalului pentru prevenirea infectiilor cu coronavirus COVID-19

Achizitionarea de materiale si echipamente de protectie sanitara a personalului, pentru prevenirea infectiilor cu coronavirus COVID-19, pentru cele 3 entitati ale SNN (CNE Cernavoda, FCN Pitesti si SNN-Sediul Central), prin incheierea unor acorduri cadru cu o durata de 24 luni. Obiectul achizitiei include furnizarea urmatoarelor tipuri de produse: Lot 1: Manusi de protectie impotriva contaminarii...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS DE MADRID Aankondiging van een gegunde opdracht

2ª PRORROGA SUMINISTRO DE ADCETRIS (BRENTUXIMAB 50 MG INYECTABLE) de distribución exclusiva con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico S...

2ª PRORROGA SUMINISTRO DE ADCETRIS (BRENTUXIMAB 50 MG INYECTABLE) de distribución exclusiva con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Madrid (ES300)
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" Aankondiging van een gegunde opdracht

ACORD CADRU DE ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE

Finalizarea procedurii de achizitie publica - autoritatea contractanta va incheia acord cadru cu operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul final ce va fi realizat in urma licitatiei deschise cu faza finala licitatie electronica pentru fiecare lot in parte. Acordul cadru se va incheia pe o durata de 24 luni. LOT NR.1 DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT DE NIVEL INALT , PENTRU SUPRAFETE...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Antiseptica en desinfecteermiddelen (33631600)
Regiocode (NUTS) Călăraşi (RO312)
Dipartimento Stazione Unica Appaltante SUA-RB della Regione Basilicata Aankondiging van een gegunde opdracht

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con uno o piu’ operatori per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici...

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con uno o piu’ operatori per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici e biosimilari - BEVACIZUMAB - in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario regionale
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Basilicata (ITF5)
IKK classic Aankondiging van een gegunde opdracht

Abschluss nicht-exklusiver Rabattvereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V zu verschiedenen Wirkstoffen und Wirkstoffkombinationen innerhalb des Zeitrau...

Die IKK classic gibt hiermit bekannt, dass sie mit allen interessierten und geeigneten pharmazeutischen Unternehmen im Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 30.11.2022 zu verschiedenen Wirkstoffen und Wirkstoffkombinationen nicht-exklusive Rabattvereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V zu gleichen, nicht verhandelbaren Bedingungen abschließen wird. Frühester Vertragsbeginn ist der 01.12.2020, sofern der...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Deutschland (DE)
IKK classic Rectificatie

Abschluss nicht-exklusiver Rabattvereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V zu verschiedenen Wirkstoffen und Wirkstoffkombinationen innerhalb des Zeitrau...

Die IKK classic gibt hiermit bekannt, dass sie mit allen interessierten und geeigneten pharmazeutischen Unternehmen im Zeitraum vom 1.12.2020 bis zum 30.11.2022 zu verschiedenen Wirkstoffen und Wirkstoffkombinationen nicht-exklusive Rabattvereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V zu gleichen, nicht verhandelbaren Bedingungen abschließen wird. Frühester Vertragsbeginn ist der 1.12.2020, sofern der un...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Deutschland (DE)
HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS DE MADRID Aankondiging van een gegunde opdracht

3ª Prórroga del Suministro del medicamento Kadzyla de distribución exclusiva, con destino al Servicio de Farmacia del HCSC de Madrid

3ª Prórroga del Suministro del medicamento Kadzyla de distribución exclusiva, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Madrid (ES300)
SPITALUL JUDETEAN RESITA Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord-cadru furnizare Medicamente HIV

IIn vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, Spitalul Judetean de Urgenta Resita, intentioneaza sa achizitioneze pentru activitatea Sectiei Oncologie, in functie de necesitati, medicamente necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale specifice sectiei. Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ca...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Antivirale middelen voor systemisch gebruik (33651400)
Regiocode (NUTS) Caraş-Severin (RO422)
IKK classic Aankondiging van een gegunde opdracht

Abschluss nicht-exklusiver Rabattvereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V zu verschiedenen Wirkstoffen und Wirkstoffkombinationen innerhalb des Zeitrau...

Die IKK classic gibt hiermit bekannt, dass sie mit allen interessierten und geeigneten pharmazeutischen Unternehmen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 zu verschiedenen Wirkstoffen und Wirkstoffkombinationen nicht-exklusive Rabattvereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V zu gleichen, nicht verhandelbaren Bedingungen abschließen wird. Frühester Vertragsbeginn ist der 01.01.2021, sofern der...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Deutschland (DE)
Gmina Tomaszów Lubelski Aankondiging van een gegunde opdracht

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym”.
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Videobewakingsuitrusting (32323500)
Regiocode (NUTS) Lubelskie (PL81)
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aankondiging van een wijziging

Töltőanyagok beszállítása és sitt elszállítása

Bányahomok, murva, termőföld beszállítása valamint keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladék elszállítása - pesti oldali ideiglenes depónia (Kozma utcai telep). Ajánlatkérő a keretszerződést 36 hónap határozott időre köti, nettó 58 998 600,-Ft keretösszegben. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az u...
Publicatie30-09-2022
Opdrachtcode (CPV) Diensten op het gebied van vuilnis en afval (90500000)
Regiocode (NUTS) Budapest (HU110)
truck tower-crane sharing