Medische sector

Beeldvormingsapparatuur, medische apparatuur, medische instrumenten, apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie, chirurgische insrumenten, anesthesie en recovery, rolstoelen, invalidewagentjes, geneesmiddelen, farmaceutische producten, producten voor lichaamsverzorging, ...
ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE Aankondiging van een gegunde opdracht

OSKRBA Z MEDICINSKIM POTROŠNIM MATERIALOM

OSKRBA Z MEDICINSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie (33141000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
Fakultní nemocnice Bulovka Aankondiging van een gegunde opdracht

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ZOLADEX DEPOT

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku ZOLADEX DEPOT z ATC skupiny L02AE03 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Aankondiging van een gegunde opdracht

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU TALTZ

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku Taltz z ATC skupiny L04AC13 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Aankondiging van een gegunde opdracht

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ELIQUIS

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku ELIQUIS z ATC skupiny B01AF02 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Aankondiging van een gegunde opdracht

DODÁVKY PŘÍMO PŮSOBÍCÍCH ANTIVIROTIK

Průběžné a opakované dodávky přímo působících antivirotik z ATC skupiny J05AG pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Aankondiging van een gegunde opdracht

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU LYNPARZA

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku Lynparza z ATC skupiny L01XX46 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Aankondiging van een gegunde opdracht

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU XARELTO

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku XARELTO z ATC skupiny B01AF01 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Aankondiging van een gegunde opdracht

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU S ÚČINNOU LÁTKOU MEROPENEM

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou meropenem z ATC skupiny J01DH02 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Brno Aankondiging van een gegunde opdracht

Sterilizační obalový materiál

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky sterilizačního obalového materiálu dle ČSN EN ISO 11607-1 pro Centrální sterilizaci, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, a to podle potřeb zadavatele.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucuresti Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizare prin cumparare “REACTIVI COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BIOCHIMIE AU480/AU680 BECKMAN COULTER”

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze, pentru Laboratorul de analize reactivi compatibili cu analizorul automat de biochimie AU480/AU680 BECKMAN COULTER, destinate desfășurării actului medical- conform caiet de sarcini Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor :15 Autoritatea contractanta va rapunde in mod cl...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Chemische reagentia (33696300)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Aankondiging van een gegunde opdracht

Medicamente uzuale

Achiziție Medicamente uzuale, 18 loturi, conform Caiet de sarcini și Lista Loturi din prezentul anunț. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de cl...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diverse geneesmiddelen (33690000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Fakultní nemocnice Brno Aankondiging van een gegunde opdracht

Erlotinubum hydrochlorid 2018

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Antineoplastische middelen (33652100)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Aankondiging van een gegunde opdracht

Pertuzumabum 2018

Předmětem zadávacího řízení uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Antineoplastische middelen (33652100)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
KRANJSKI VRTCI Aankondiging van een gegunde opdracht

»Dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti za obdobje 36 mesecev«

Dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti za obdobje 36 mesecev v sklopih.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Vruchten en noten (3222000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN Aankondiging van een gegunde opdracht

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca dr. France Prešeren

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca dr. France Prešeren.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Appels (3222321)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
Fakultní nemocnice Brno Aankondiging van een gegunde opdracht

Spotřební materiál pro elektroforézu bílkovin

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka spotřebního materiálu pro elektroforézu bílkovin s podmínkou bezúplatné výpůjčky dvou elektroforetických analyzátorů po dobu 4 let a zajištění jejich servisu.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Medische verbruiksartikelen (33140000)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Aankondiging van een gegunde opdracht

Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno

Predmet naročila je sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno šestim vrtcem MOL v štiriletnem obdobju z upoštevanjem okoljskih zahtev skladno Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17).
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Bagage, zadeltuig, zakken en tassen (18900000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino Aankondiging van een gegunde opdracht

ACHIZITIE MEDICAMENTE

ACHIZITIONARE DE MEDICAMENTE CONFORM CAIET DE SARCINI Conform art. 161 din legea 98/2016 termenul pt raspunsul la clarificarii este in a 10 a zi inainte de data limita de depundere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Farmaceutische producten (33600000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Fakultní nemocnice Brno Aankondiging van een gegunde opdracht

Pemetrexed 2018

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Antineoplastische middelen (33652100)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Aankondiging van een gegunde opdracht

Panitumumab

Předmětem zadávacího řízení uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Antineoplastische middelen (33652100)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Aankondiging van een gegunde opdracht

Palivizumab

Předmětem zadávacího řízení uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Antivirale middelen voor systemisch gebruik (33651400)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Aankondiging van een gegunde opdracht

Mifamurtidum

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Léčivý přípravek s účinnou látkou Mifamurtidum, ATC L03AX15
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Antineoplastische en immunomodulerende middelen (33652000)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Aankondiging van een gegunde opdracht

Azacitidinum

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Antineoplastische middelen (33652100)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Aankondiging van een gegunde opdracht

Pirfenidon

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Immunosuppresiemiddelen (33652300)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Aankondiging van een gegunde opdracht

Medicamente HIV și uzuale

Achiziție Medicamente HIV și uzuale, 3 loturi, conform Caiet de sarcini și Lista Loturi din prezentul anunț. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diverse geneesmiddelen (33690000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
truck tower-crane sharing