Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Pacemakers inclusief aanverwante producten

De opdracht is een opdracht in het kader van Fenix, waarbij de aanbestedende overheid ook optreedt in naam van andere aanbestedende Fenixziekenhuizen, zie I.2 Identiteit van de opdrachtgever.
De raming van de behoefte is de raming voor alle deelnemende Fenixziekenhuizen. De raming houdt geen verbintenis in voor de af te nemen hoeveelheid.
De leverancier levert op elk van de aangeduide leverplaatsen.
De leveringen voor alle percelen dienen te gebeuren op de volgende leveradressen binnen de aangegeven uren.
De leveringen gebeuren tot op de aangeduide plaats in het magazijn van de opdrachtgever.
• Regionaal Ziekenhuis Heilig-Hart Leuven vzw:
Consciencestraat, ingang Spoedgevallen te 3000 Leuven
Magazijn open van 8.00u tot 12.00u
• Regionaal Ziekenhuis Tienen/apotheek:
Kliniekstraat 45 te 3300 Tienen
Magazijn open van 9u tot 17u
• Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle VZW:
Ziekenhuislaan 100 te 1500 Halle
Magazijn open van 08.30u tot 16.00u

Publicatiedatum
22-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33182241 - Batterijen voor pacemakers
33182100 - Defibrillator
33182210 - Pacemakers
33182240 - Onderdelen en toebehoren voor pacemakers
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw
Postadres
Ziekenhuislaan 100, 1500 Halle, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Evelyn Vass

Overige nadere inlichtingen

Wij wensen einde hieraan te zetten op basis van de motivatie “forfaitarisering en onderzoek schaalverruiming”
Volgende publicatie zal volgen met aangepast nieuw lastenboek.