AZ Groeninge vzw
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

PF 4 Aankoop meubilair labo

PF 4 Aankoop meubilair labo

Publicatiedatum
18-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33192000 - Meubilair voor medische doeleinden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Postadres
Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Griet Laleman

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht: Antwoorden op gestelde vragen bestek PF4 aankoop meubilair labo 2015/260
Conform de Administratieve bepalingen maakt dit terechtwijzend bericht integraal deel uit van het bestek.
Gelieve de ontvangst van dit document te willen bevestigen per e-mail naar [email protected] Gelieve tevens in de offerte op te nemen dat rekening werd gehouden met dit document.
De termijn van indiening van de offertes wordt uitgesteld tot woensdag 02/12/2015. Uw offerte wordt verwacht tegen ten laatste 10u op de Campus Vercruysselaan, dienst inkoop, Burg. Vercruysselaan 5, 8500 Kortrijk.
Er worden nog verdere detailplannen ter beschikking gesteld, deze kunnen u op aanvraag worden doorgestuurd.
Er wordt eveneens de mogelijkheid geboden tot een bijkomend plaatsbezoek; Dit wordt georganiseerd op 25/11/2015 omstreeks 9u00. De correcte locatie kan u in het bestek terugvinden.