Aankondiging van een opdracht

OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING: Het leveren, in dienst stellen en onderhouden van videotorens voor endoscopische chirurgie, inclusief het leveren van bijhorende optieken, lichtkabels en toebehoren via een raamovereenkomst.

OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING: Het leveren, in dienst stellen en onderhouden van videotorens voor endoscopische chirurgie, inclusief het leveren van bijhorende optieken, lichtkabels en toebehoren via een raamovereenkomst.

Publicatiedatum
17-03-2017
Deadline
19-04-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33168100 - Endoscopen
33168000 - Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV
Postadres
Henri Dunantlaan 5, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
FARYS
Ter attentie van
Aurélie Lasoen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat-inschrijvers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden conform art. 60-63 van het
KB van 15
juli 2011. Gezien de uittreksels uit het strafregister door het opdrachtgevend bestuur niet digitaal kosteloos kunnen
opgevraagd worden, dient de kandidaat volgende 2 attesten toe te voegen aan zijn offerte:
- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of
overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maanden op de uiterste datum van
indiening van de kandidaturen, waaruit de professionele integriteit blijkt van de zaakvoerder of de afgevaardigd
bestuurder en/of de gemachtigde ondertekenaar van de offerte (op naam van de fysieke persoon);
- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of
overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maanden op de uiterste datum van
indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de kandidaat (op naam van rechtspersoon).

Vakbekwaamheid

Referentielijst en vier tevredenheidsattesten.

Eventuele minimumeisen:

- De referentielijst:
o De vermelde opdrachten op de referentielijst dienen uitgevoerd te zijn (effectief geleverde bestellingen) binnen de laatste drie jaar. De termijn van drie jaar wordt bepaald t.o.v. de datum vastgelegd voor het indienen van de kandidatuurstelling.
- De tevredenheidsattesten:
o De kandidaat dient ondertekende tevredenheidsattesten voor te leggen van minstens vier opdrachten bij verschillende opdrachtgevers, vermeld op de referentielijst.
o De tevredenheidsattesten dienen ondertekend te zijn door de opdrachtgever. Uit de tevredenheidsattesten moet blijken dat de kandidaat-inschrijver deze opdrachten heeft uitgevoerd tot tevredenheid van de opdrachtgever.
o De opdrachtgever van minstens twee van de vier voorgelegde tevredenheidsattesten, dient een ziekenhuis te zijn met 300 of meer erkende bedden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!