MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch”
Aankondiging van een opdracht

Aankoop van verbruiksproducten voor labo bestemd voor microbiologische analyses

Aankoop van verbruiksproducten voor labo bestemd voor microbiologische analyses voor de Veeartsenij-dienst van Defensie

Publicatiedatum
13-10-2015
Deadline
01-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33690000 - Diverse geneesmiddelen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch”
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Kerrinckx Gerda

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie Inventaris bijlage A aan het bestek 16SC361

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A