Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van incontinentiemateriaal

Raamovereenkomst voor het leveren van incontinentiemateriaal

Publicatiedatum
27-06-2017
Deadline
09-08-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33141621 - Incontinentieset
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Solidariteit voor het Gezin
Postadres
Tramstraat 61, 9052 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Eline Van der Vennet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Nvt

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Nvt

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!