Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Laparoscopietorens - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Laparoscopietorens

Publicatiedatum
24-05-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
33162000 - Apparatuur en instrumentarium voor OK
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Nikolaas vzw
Postadres
Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Gudrun Mouton

Overige nadere inlichtingen

Dit dossier wordt stopgezet om administratieve redenen. Een nieuwe publicatie volgt zo snel mogelijk, wellicht nog deze week.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!