Aankondiging van een gegunde opdracht

prestation de services bancaires découlant de l'acceptation de paiements par carte achat et restitution d'opérations de niveau 3

Diensten
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
6.040.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
union des Groupements d'achats Publics | 77444 Marne-la-Vallee Cedex 2, FR | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Julie MARSOT
Opdrachtcodes (CPV)
66133000 - Verwerkings- en clearingsdiensten
Korte inhoud
prestation de services bancaires découlant de l'acceptation de paiements par carte achat et restitution d'opérations de niveau 3
Gunningen

Perceel 1: exécution de prestations de services bancaires découlant de l'acceptation de paiements par carte achat de type "Visa", et d'information avec restitution d'opérations de niveau 3

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
6.000.000,00 EUR
Bedrijven
bnp paribas | 75009 Paris 9, FR | https://mabanquepro.bnpparibas/

Perceel 2: exécution de prestations de services bancaires découlant de l'acceptation de paiements par carte achat de type "Mastercard" et d'information avec restitution d'opérations de niveau 3

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
40.000,00 EUR
Bedrijven
caisse D'Epargne ile de france | 75001 Paris 1, FR | https://www.caisse-epargne.fr/ile-de-france/professionnels/
truck tower-crane sharing