Vooraankondiging

De verwerking van plasma geleverd door de bloedinstellingen in België en de verzekering van een voldoende aanbod aan de ziekenhuizen van stabiele plasmaderivaten (albumine oplossingen en immuunglobulinen voor intraveneuze toediening) vervaardigd op basis van het geleverde plasma.

In 2017 zal de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu overeenkomstig de wet overheidsopdrachten een offerteaanvraag uitschrijven met het doel een opdrachtnemer aan te duiden die voor een periode van vier jaar belast wordt met de verwerking van plasma geleverd door de bloedinstellingen in België en de verzekering van een voldoende aanbod aan de ziekenhuizen van stabiele plasmaderivaten (albumine oplossingen en immuunglobulinen voor intraveneuze toediening) vervaardigd op basis van het geleverde plasma. De jaarlijkse afname door de ziekenhuizen van de betrokken plasmaderivaten wordt geschat op een bedrag van 40,386 miljoen Euro.
De farmaceutische firma’s die een offerte wensen in te dienen moeten onder meer beschikken over de nodige vergunningen (certificaat van overeenstemming met de gemeenschapswetgeving voor het plasmabasisdossier voor het plasma geleverd door de bloedinstellingen in België, marktvergunning) en over een overeenkomstig de Belgische Wetgeving vastgestelde prijs voor de betrokken plasmaderivaten.
Vier bloedinstellingen (DVB RKV, SDS CRB, La Transfusion de Sang, ETS Mont-Godinne) leveren het plasma. De bloedinstellingen kunnen gecontacteerd worden om het plasmabasisdossier aan te vullen door de firma’s die een dossier wensen in te dienen bij het European Medicines Agency als voorbereiding op een offerteaanvraag.
Voor bijkomende vragen:
Met betrekking tot het onderwerp van dit bericht:
Dhr. Michel Van Geert
Technisch & operationeel attaché
DG Gezondheidszorg | Dienst Dringende Hulpverlening
FOD VVVL - t +32(0) 2 524 98 65
f +32(0) 2 524 98 18
michel.vangeert@gezondheid.belgie.be
Met betrekking tot vragen ivm het plasmabasisdossier, contacteer de bloedinstellingen :
Dhr. Jan Ceulemans
Chief Quality Officer
Rode Kruis-Vlaanderen
Motstraat 40 - 2800 Mechelen
t +32(0) 15 44 33 22
jan.ceulemans@rodekruis.be

Dr. Ivan de Bouyalsky
Directeur général
Service du Sang – Croix-Rouge de Belgique
Rue du Fond du Maréchal 8
5020 Suarlée
t +32 (0)81 56 42 01
Ivan.debouyalsky@croix-rouge.be
Direction
La Transfusion du sang asbl
Boulevard Joseph II 11B
6000 Charleroi
t +32 (0) 53 29 99
direction@dondesang.be
Prof. Dr. Véronique Deneys
Chef de Service/Transfusion
Etablissement de Transfusion Sanguine de Mont-Godinne
Avenue G. Thérasse 1
5530 Yvoir
t +32 (0) 81 42 32 35
secretariat.ets.g-chu@uclouvain.be

Publicatiedatum
18-01-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33141510 - Bloedproducten
33141520 - Plasma-extracten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 25
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!