AZ Nikolaas vzw
Aankondiging van een gegunde opdracht

Toestellen medische beeldvorming campus Beveren

Deze opdracht betreft het leveren, plaatsen, configureren, integreren, keuren door externen en in dienst stellen van een telebediende mammografie zaal, een telebediende röntgen en scopie zaal en een telebediende bucky zaal voor de dienst medische beeldvorming in de campus Beveren van het AZN.
De opdracht kan gepaard gaan met het afsluiten van onderhoudscontracten en is opgedeeld in twee percelen.
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de technische bepalingen van het bestek (bijlage D).
Perceel 1:
• Post 1:Telebediende mammografie zaal + omnium onderhoudscontract (verplichte optie)
Perceel 2:
• Post 1:Telebediende röntgen en scopie zaal + omnium onderhoudscontract (verplichte optie).
• Post 2:Telebediende bucky zaal + omnium onderhoudscontract (verplichte optie).

Publicatiedatum
20-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33110000 - Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
33111000 - Röntgenapparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Nikolaas vzw
Postadres
Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
De heer Ivan Byl

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

980150.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Fujifilm Medical Systems Benelux
Postadres
-
Titel
Perceel 1
Waarde
219250.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Fujifilm Medical Systems Benelux
Postadres
-
Titel
Perceel 2
Waarde
760900.00 EUR