Ziekenhuis Oost-Limburg
Aankondiging van een gegunde opdracht

TELEBEDIENDE RÖNTGEN -EN SCOPIEZAAL + BUCKYZAAL + VERHUIS

Met het oog op de technische inrichting van de dienst Medische BeeldVorming gaan we over tot de aankoop van :
1/ Een telebediende röntgen -en scopiezaal met de verplichte optie van een digitale tomografie - Campus Sint-Jan, Schiepse Bos 6, 3600 Genk
2/ Een buckyzaal (zonder scopie) met de verplichte optie van een bijkomende vaste detector - Ambulant Centrum André Dumont, Waterschei
3/ Verhuizen en indienststellen van een bestaande telebediende zaal

Publicatiedatum
07-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33111000 - Röntgenapparatuur
33111400 - Röntgenfluoroscopieapparaten
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuis Oost-Limburg
Postadres
Schiepse Bos 6, 3600 Genk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Heidi Willems

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

551585.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
SIEMENS SA
Postadres
-
Titel
TELEBEDIENDE RÖNTGEN -EN SCOPIEZAAL
Waarde
248821.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
PHILIPS BELGIUM nv
Postadres
-
Titel
DIGITALE BUCKYZAAL
Waarde
267547.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
SIEMENS SA
Postadres
-
Titel
VERHUIS/INDIENSTSTELLING BESTAANDE TELEBEDIENDE ZAAL
Waarde
35217.00 EUR