Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV
Aankondiging van een opdracht

Opdracht voor het leveren, in dienst stellen en preventief onderhouden van pijnpompen en het leveren van de bijhorende verbruiksgoederen

Opdracht voor het leveren, in dienst stellen en preventief onderhouden van pijnpompen en het leveren van de bijhorende verbruiksgoederen

Publicatiedatum
02-10-2015
Deadline
26-10-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33190000 - Diverse medische instrumenten en producten
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV
Postadres
Henri Dunantlaan 5, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Divisie Aankoop
Ter attentie van
Lieslot Loyson

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

conform de bepalingen van art. 60-63 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Referentielijst van ziekenhuizen waarvoor in de loop van de laatste 3 jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor indiening van de offertes, gelijkaardige leveringen (m.n. pijnpompen) werden uitgevoerd.

Eventuele minimumeisen:

Voor minimum 2 van de opgegeven referenties dient eveneens een tevredenheidsattest te worden toegevoegd waaruit blijkt dat de inschrijver de levering heeft uitgevoerd tot tevredenheid van de opdrachtgever.