Aankondiging door middel van een kopersprofiel

OVEREENKOMST VOOR VOORZIEN IN TECHNOLOGIE OM VIA SMARTPHONE OOGSCREENING UIT TE VOEREN

De bedoeling is na te gaan of er op de markt toepassingen zijn die voldoen aan de vereisten vastgelegd in de technische bepalingen of die op korte termijn hiervoor kunnen aangepast worden.
We zijn op zoek naar een toepassing die:
- op wetenschappelijk vlak geschikt is bevonden om de vereiste oogscreening uit te voeren in een omgeving die niet specifiek hiervoor ingericht is,
- waarvoor de cliënttoepassing voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in de technische bepalingen,
- die beschikt over een centrale opslag van gegevens die via een gsm-verbinding door de cliënt kunnen opgeladen worden,
- die geschikt is voor koppeling met ons kinddossiersysteem.
Indien u denkt dit te kunnen aanbieden op basis van een bestaand en wetenschappelijk gevalideerd screeningssysteem kan je dit melden via e-tendering.
Onze bedoeling is op basis van de ingediende dossiers een formele procedure te starten voor het toekennen van een overheidsopdracht.

Publicatiedatum
27-02-2017
Regiocodes (NUTS)
- -
Opdrachtcodes (CPV)
33124110 - Diagnosesystemen
Contracttype
-

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kind en Gezin
Postadres
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Hooft Walter Louis
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!