Aankondiging van een opdracht

Bruxelles – SPF Justice – Remplacement des escaliers d’accès aux greniers des ailes C / D / E

Werken
Publicatie datum
06-04-2017
Aanbestedende overheid
Régie des Bâtiments, Service Opérationnel de Bruxelles | 1060 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44233000 - Trappen
Korte inhoud
Bruxelles – SPF Justice – Remplacement des escaliers d’accès aux greniers des ailes C / D / E
truck tower-crane sharing