Aankondiging van een opdracht

Brussel – FOD Justitie – Vervanging toegangstrappen kelder - Vleugels C / D / E

Werken
Publicatie datum
06-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel | 1060 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44233000 - Trappen
Korte inhoud
Brussel – FOD Justitie – Vervanging toegangstrappen kelder - Vleugels C / D / E
truck tower-crane sharing