Institut Jules Bordet
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Acquisition d’un projecteur automatique pour curiethérapie

Acquisition d’un projecteur automatique pour curiethérapie

Publicatiedatum
27-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33151000 - Instrumentarium en benodigdheden voor radiotherapie
33151200 - Instrumentarium voor röntgentherapie
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Institut Jules Bordet
Postadres
Héger Bordet straat 1, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Patrick LEGRAND

Overige nadere inlichtingen

chapitre VI.3 :
Les visites obligatoires peuvent avoir lieu :
- le jeudi 29 octobre 2015 à 10h30
- le mardi 03 novembre 2015 à 10h30