Aankondiging van een opdracht

RAAMOVEREENKOMST VOOR AANKOOP VAN VACCINS TEGEN MENINGOKOKKENINFECTIES, BUIKTYFUS EN RABIËS

RAAMOVEREENKOMST VOOR AANKOOP VAN VACCINS TEGEN MENINGOKOKKENINFECTIES, BUIKTYFUS EN RABIËS

Publicatiedatum
30-03-2017
Deadline
17-05-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33651600 - Vaccins
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres
Groenebriel 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Schietecatte Sofie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

- Indien inschrijving met niet-Belgisch BTW-nummer: de recentste jaarrekeningen of de neergelegde
jaarrekeningen over de laatste drie beschikbare boekjaren, waaruit de gezonde financiële situatie
blijkt.
Voor de inschrijvers uit België zal de aanbestedende overheid de nodige jaarrekeningen
zelf digitaal ophalen via Digiflow na opening van de offertes.
- Bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid).

Eventuele minimumeisen:

Minimumeis:
Geen negatief eigen vermogen in de laatste 3 boekjaren.

Vakbekwaamheid

* Bewijs van erkenning van het FAGG als leverancier voor geneesmiddelen voor de Belgische markt.
* Voor perceel 3: bewijs van terugbetaling door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering) per product/vorm.
* Per perceel waarvoor hij inschrijft: een vergunning voor het in de handel brengen van gevraagd
geneesmiddel per product/vorm.

Eventuele minimumeisen:

* Bewijs van erkenning van het FAGG als leverancier voor geneesmiddelen voor de Belgische markt.
* Voor perceel 3: bewijs van terugbetaling door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering) per product/vorm.
* Per perceel waarvoor hij inschrijft: een vergunning voor het in de handel brengen van gevraagd
geneesmiddel per product/vorm.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!