Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst klassieke en multidosis medicatietoelevering voor WZC Meulenbroek

Raamovereenkomst klassieke en multidosis medicatietoelevering voor WZC Meulenbroek - OCMW Hamme

Publicatiedatum
24-05-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33690000 - Diverse geneesmiddelen
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Hamme
Postadres
Damputstraat 39, 9220 Hamme, BE
Contactpunt(en)
De heer Jan Pieters

Overige nadere inlichtingen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besloot op 23 maart 2017 om deze overheidsopdracht aan de NV Farmazorg te gunnen. Op 11 april 2017 werd het OCMW in kennis gesteld dat M.D.D. Pharma NV een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van voornoemde gunningsbeslissing indiende bij de Raad van State. Op 20 april 2017 besloot de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om de gunningsbeslissing van 23 maart 2017 in te trekken. Op de raad van 18 mei werd beslist om de procedure stop te zetten en werd werden de lastvoorwaarden en gunningswijze van een nieuwe opdracht goedgekeurd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!