Aankondiging van een opdracht

Open aanbesteding betreffende de levering van bloedafnamesystemen, met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte of het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden, ten behoeve van de politiediensten behorende tot de geïntegreerde politiedienst.

Levering van bloedafnamesystemen, met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte of het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden, ten behoeve van de politiediensten behorende tot de geïntegreerde politiedienst.

Publicatiedatum
07-03-2017
Deadline
19-04-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33141300 - Venapunctie, instrumenten voor bloedafname
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur
Postadres
Waterloolaan 80, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
HENROTIN Xavier Robert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie in het bestek

Waarde: Tussen 173000.00 EURen 198000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie in het bestek

Economische en financiële draagkracht

zie in het bestek

Eventuele minimumeisen:

zie in het bestek

Vakbekwaamheid

zie in het bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!