Aankondiging van een opdracht

Bestek n 49-2016 Verhuur en aankoop, plaatsing en onderhoud van duurzame voorzieningen voor sanitaire ruimtes

Voorwerp
In het kader van de inrichting van de nieuwe hoofdzetel die zal worden ondergebracht in de “ASTROTOREN”, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel, wenst Actiris voor de gemeenschappelijke sanitaire ruimtes bij elkaar passende voorzieningen te huren. Daarnaast wil Actiris in het kader van de vernieuwing van de opdrachten materiaal huren dat bestemd is voor de sanitaire ruimtes van andere gebouwen van ACTIRIS.
De duurzame voorzieningen dienen het milieu te respecteren, zowel wat de gebruikte materialen en verbruiksgoederen, de fabricatie, het gebruik en de opruiming betreft, en dienen te worden vervaardigd in sociaal aanvaardbare omstandigheden.
De opdracht is in 4 percelen verdeeld. De inschrijvers mogen een offerte indienen voor alle percelen samen of voor een beperkt aantal percelen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor slechts enkele percelen toe te wijzen en eventueel te beslissen dat de andere percelen het voorwerp zullen uitmaken van één of meerdere nieuwe opdrachten, indien nodig volgens een andere gunningswijze.
De vermoedelijke hoeveelheid van de voorzieningen die in het kader van de opdracht zullen worden gehuurd, wordt voor elk perceel bepaald in de leveringslijsten vermeld in de bijlagen van deze opdracht.
De huidige opdracht is een bestellingsopdracht. De betekening aan de inschrijver van de goedkeuring van zijn offerte houdt geen verbintenis voor de aanbestedende overheid in om bij de inschrijver voor een minimumbedrag bestellingen te plaatsen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om zijn bestellingen aan te passen aan zijn behoeften. Enkel het versturen van een bestelbon door de bevoegde persoon verleent het recht en de verplichting aan de opdrachtnemer om de vermelde hoeveelheden te leveren.
De leverancier kan geen enkel recht doen gelden indien de geschatte hoeveelheden niet worden besteld.
Beschrijving
De totale oppervlakte van de lokalen van de toren bedraagt 36.000 m² ruwbouw, verdeeld over een totaal van 31 verdiepingen.
Voorts bezit de toren vijf ondergrondse verdiepingen.
Niet alle ruimten behoren aan Actiris toe. Er zijn tevens verschillende diensten van partnerinstellingen gehuisvest.
De ruimten waar het meubilair van deze opdracht geleverd moeten worden, worden duidelijk bepaald in de technische bepalingen en de bijlagen van dit bestek.
Ook de logistieke details voor de levering en het verkeer binnen het gebouw worden in de technische bepalingen vermeld.

Publicatiedatum
17-08-2016
Deadline
29-09-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
44411000 - Sanitair
42968200 - Automaten voor hygiënische benodigdheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ACTIRIS - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Postadres
Anspachlaan, 65, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Muijlder Yves

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A