Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het leveren van bijvoeding - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst voor het leveren van bijvoeding

Publicatiedatum
14-03-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33692300 - Enterale voeding
33692200 - Producten voor parenterale voeding
33692210 - Oplossingen voor parenterale voeding
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Jessy De Muynck

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing van de inventaris: BTW % stond standaard op 21%. BTW % is aangepast naar zelf in te vullen. Gelieve het aangepaste bestek (erratum) te gebruiken voor inschrijving. Aangepast bestek terug te vinden via de 3PCloud.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!