AZ ALMA
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

AZ ALMA nieuwbouw algemeen ziekenhuis - perceel 17 CSA Installatie

AZ ALMA nieuwbouw algemeen ziekenhuis - perceel 17 - levering toestellen voor de centrale sterilisatie afdeling

Publicatiedatum
22-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33190000 - Diverse medische instrumenten en producten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ ALMA
Postadres
Moeie 18, 9900 EEKLO, BE
Ter attentie van
Henk Vincent

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3) Technische bekwaamheid
In plaats van
Eventueel minimumeisen: De inschrijver zal minstens 3 van de voornaamste leveringen die hij gedurende de laatste 3 jaar heeft verricht, per subperceel waarvoor hij een offerte indient, opgeven, samen met het bedrag van de levering, de datum en de gegevens van de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde overheden hebben afgeleverd of medeondertekend.
Te lezen
Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria)

Voor de subpercelen 1, 2, 3, 6 en 8 is een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat vereist, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. De inschrijver voegt de nodige bewijsstukken bij de offerte.

Voor de subpercelen 1, 2, 3, 6 en 8 zal de inschrijver per subperceel waarvoor hij een offerte indient minstens 3 van de voornaamste leveringen opgeven die hij gedurende de laatste 3 jaar in ziekenhuizen of centrale sterilisatieafdelingen binnen de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie heeft verricht, samen met het bedrag van de levering, de datum en de gegevens van de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd waren. De toestellen dienen nog steeds in dienst te zijn op het moment van de inschrijving. Deze leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde overheden hebben afgeleverd of medeondertekend.

De inschrijver voegt een lijst toe met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.

Alle technische ondersteuning dient te gebeuren door personen die de Nederlandse taal machtig zijn. De inschrijver verklaart zich hiermee impliciet akkoord door inschrijving op deze opdracht.

Overige nadere inlichtingen

@Ref:00683228/2015018813