Aankondiging van een opdracht

levering van medicatie aan woonzorgcentrum Heyvis

levering van medicatie aan woonzorgcentrum Heyvis

Publicatiedatum
28-06-2017
Deadline
22-08-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Maasmechelen
Postadres
Binnenhof 2, 3630 Maasmechelen, BE
Contactpunt(en)
Albert Peters, secretaris OCMW

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 340000.00 EURen 380000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

attest niet-faling, RSZ-attest en attest fiscale schulden worden zelf opgevraagd via de elektronische toepassing Digiflow

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

verklaring van de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht over de laatste drie boekjaren

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Naam en adres van de apotheek die zal instaan voor de leveringen;
Een afschrift van het diploma van de verantwoordelijke apotheker;
Erkenningsnummer en afschrift overeenkomst tussen de apotheek en verzekeringsinstelling (RIZIV-conventie);
Een lijst van minimum 3 refenties van woonzorgcentra van minimum 100 woongelegenheden waar de inschrijver de afgelopen drie jaar heeft geleverd;
Een korte beschrijving van de technische uitrusting van de apotheek en het wagenpark van de onderneming;

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!