OCMW Leuven
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering van geneesmiddelen en aanverwante artikelen en verstrekken van apotheekdiensten

De opdracht is een opdracht voor het leveren van geneesmiddelen en aanverwante artikelen en het verstrekken van apotheekdiensten en farmaceutische zorg ten behoeve van de residenten van de woonzorgcentra, van de kinderopvangcentra en van de diensten van het OCMW Leuven en de verzelfstandigde entiteiten
Het gaat om een gemengde opdracht leveringen/diensten die wordt gekwalificeerd als een opdracht van leveringen.
De te verlenen diensten en leveringen vallen onder volgende CPV codes:
85149000-5 Apotheekdiensten (categorie B 25, CPC code 9319)
33600000-6 Farmaceutische producten
33700000-7 Producten voor persoonlijke verzorging
33900000-9 Uitrusting en benodigdheden voor postmortaal en mortuariumgebruik
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: zie technische bekwaamheid: vereiste erkenningsattesten.

Publicatiedatum
07-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
85149000 - Apotheekdiensten
33600000 - Farmaceutische producten
33700000 - Producten voor persoonlijke verzorging
33900000 - Uitrusting en benodigdheden voor postmortaal en mortuariumgebruik
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Leuven
Postadres
Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Christiane Klewais

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing punt I.4 Prijsvaststelling. Verlenging uiterste indieningsdatum naar 9 november 2015.