AZ Groeninge vzw
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

PF 4 Aankoop meubilair labo

PF 4 Aankoop meubilair labo

Publicatiedatum
02-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33192000 - Meubilair voor medische doeleinden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Postadres
Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Griet Laleman

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht: Antwoorden op gestelde vragen bestek PF4 aankoop meubilair labo 2015/260
Conform de Administratieve bepalingen maakt dit terechtwijzend bericht integraal deel uit van het bestek.
Gelieve de ontvangst van dit document te willen bevestigen per e-mail naar [email protected] Gelieve tevens in de offerte op te nemen dat rekening werd gehouden met dit document.
Vraag: Bij bestuderen van het bestek merk ik dat ik de bijlage van het veiligheids- en gezondheidsplan niet heb ontvangen. Kan dit nog gemaild worden?
Antwoord: Bij ‘veiligheids-en gezondheidsplan’ op p 13 staat als volgt vermeld: ‘de inschrijver is verplicht een offerte in te dienen die conform is met het veiligheids- en gezondheidsplan in bijlage bij dit bestek, overeenkomstig artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001.’
AZ Groeninge heeft inderdaad geen afzonderlijke bijlage hiervoor toegevoegd. Wij verwijzen naar de veiligheidseisen inbegrepen in het bestek zelf. Er wordt verwacht dat de leverancier conform de veiligheidseisen van AZ Groeninge werkt.