Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van fotovoltaïsche installaties

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van fotovoltaïsche installaties

Publicatiedatum
05-12-2016
Deadline
10-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09330000 - Zonne-energie
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Loyson Lieslot

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform de bepalingen van het KB van 15/7/2011.

Economische en financiële draagkracht

Perceel 1: Bankverklaring
Perceel 2: Bankverklaring en nota aangaande de solvabiliteit

Vakbekwaamheid

Referenties en tevredenheidsattesten.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!