AZ Groeninge vzw
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

PF 4 Aankoop meubilair labo

PF 4 Aankoop meubilair labo

Publicatiedatum
16-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33192000 - Meubilair voor medische doeleinden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Postadres
Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Griet Laleman

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht: Antwoorden op gestelde vragen bestek PF4 aankoop meubilair labo 2015/260
Conform de Administratieve bepalingen maakt dit terechtwijzend bericht integraal deel uit van het bestek.
Gelieve de ontvangst van dit document te willen bevestigen per e-mail naar [email protected] Gelieve tevens in de offerte op te nemen dat rekening werd gehouden met dit document.
- Het beschreven metalen opvangbakje aan de binnenkant van de lockers mag weggelaten worden.
- Bij de algemenen omschrijving staat zowel de optie om kasten te voorzien met draaideuren als met schuifdeuren: voorlopig mogen alle kasten met draaideuren voorzien worden.
- Datarack in labo (rode rechthoek op tekening hier onder) Deze staan volledig tegen de achterwand maar komen 90 cm naar voor, deze dataracks dienen worden ingekast: plaatselijke uitsprong van de ingemaakte kast, voorzien van roosters voor verluchting.

- De trekkast in bacterio is 1,8m breed ingetekend op plan maar voorzien in de meetstaat op 1,5m breed. Hier dient wel degelijk een trekkast van 1,8m breed te worden voorzien.
- Hoogte center alu wandgoten voorzien op 114 cm.
- Voorstel opstand aan werkblad voor hygiënische redenen: keuze wordt niet weerhouden.
- Hoogte wandkasten (kant binnengang) moet voorzien worden op 2225 mm hoogte om onder het raam te zitten.
- Op pagina 40-41 staat dat het kastlichaam in melamineplaat wordt vervaardigd van 18mm dikte. Dit is eveneens van toepassing op voorpanelen, deurtjes en vul-en sluitpanelen, ....
op pagina 41 staat dat de ladefronten dienen uitgevoerd te worden in laminaat van 18mm dikte
op pagina 42 staat dat de vulpanelen dienen uitgevoerd te worden in gemelamineerde plaat van 12mm: Zowel kastlichaam, ladefront als vulpaneel mogen uitgevoerd worden in laminaat van 18mm dikte.
- Als de ladefronten dienen uitgevoerd te worden in laminaat, is het dan niet beter dat ook de deuren in laminaat worden uitgevoerd (anders hebt u kleurverschillen). Of gaat het hier om een onduidelijkheid in het lastenboek en dient de volledige kast en ook de deurtjes en ladefronten in melamineplaat te worden uitgevoerd ?
Welke plaatdikte dient aangehouden te worden voor de vulpanelen ? Wenselijk zou 18mm zijn voor een goede bevestiging.
Alles in laminaat 18mm dikte.
- Welke is de hoogte van het verlaagd plafond ? 2500 mm
- Voor de CHKM kast pagina 52 : gezien dit een kast is voor opslag van chemicalien, is er behoefte om opvanglekbakjes in pvc te plaatsen op elke legger en ook op de bodem van de kast ? Dit is niet omschreven. Zou ik dit moeten voorzien aub ? Hier mag een pvc opvanglegbakje voorzien worden op de bodemplaat.
- Lockers pagina 61 : om de infrezing van de gleuf voor de post te kunnen maken is eerder een deurtje in volkunststofplaat aangewezen. In melamine plaat zou ik de deurtjes minder hoog maken zodat bovenaan automatische een postgleuf wordt gemaakt, maar dit laat het bestek niet toe. Een infrezing in melamine met afboording lijkt me niet haalbaar. Wat zou u hier aanraden aub ? Lockers mogen in volkunststofplaat voorzien worden waarbij de gleuf wordt uitgefreesd.
- Er is sprake van manometers te voorzien op de kleppen voor de analytische gassen. Welke fijnregeling is hier gewenst aub? Manometers worden gerecupereerd van andere site AZG.
- Kan het zijn dat ik de detailomschrijving van alle meubelen niet heb gekregen ? Er wordt naar dit document verwezen, maar ik heb enkel een technische algemene beschrijving ontvangen. Alle meubelen zijn in detail omschreven in het bestek: zie al dan niet bijhorende foto’s die indicatief werden toegevoegd bij elk type module.
- Er wordt in de meetstaat een m2 prijs gevraagd voor de labotafels zowel wandopstelling als centrale opstelling. Gezien de verschillende dieptes van de tafels gaande van 750 tot 2000mm zal deze prijs volgens de diepte telkens verschillend zijn in functie van het onderstel dat dient toegepast te worden en ook nog andere prijsbepalende factoren. Hoe zouden we hier mee om kunnen gaan aub ?
Er dient een eenduidige m² prijs opgegeven worden.
- Het berekenen van alle sanitaire en elektrische voorzieningen is moeilijk bij gebrek aan voldoende informatie. Zoals aangegeven in de vorige mail is er geen aanduiding waar wat dient voorzien te worden van kraanwerk, elektrische uitrusting of analytische gassen.
• Kraanwerk : type en aantal per tafel/trekkast, .... dient gespecifieerd te worden. Zie bijgevoegd plan in bijlage.
• Elektrische uitrusting : type en aantal per tafel/trekkast, .... dient gespecifieerd te worden, graag ook opgave van het aantal beschikbare circuits voor de witte, rode en oranje stopkontakten, graag ook opgave hoeveel stopkontakten per kring worden opgenomen. Zie bijgevoegd plan in bijlage.
• Analytische gassen : welke gassen dienen verdeeld te worden, type en aantal per tafel/trekkast graag ook opgeven, waar zitten de punten klaar in de computervloer, vanaf welk punt loopt de verdeling (gasflessenkasten of andere ....) Zie bijgevoegd plan in bijlage.
Al deze factoren zijn belangrijk voor een juiste kostenbepaling.
- artikel III 2.4 is mij niet duidelijk : graag meer uitleg aub. (Passtuk thv kolom). Dit is nodig indien er een correcte aansluiting of aangepaste aansluiting moet voorzien worden ter hoogte van een kolom.
- de kopse kasten met spoelbakken op de labotafels : mogen deze met plint uitgevoerd worden (en niet hangend zoals het bestek dit omschrijft) ? Dit zijn mogelijke zones waar leidingen uit de vloer kunnen ingewerkt worden. De kastmodule wordt opgehangen tussen werkblad en basisframe. Een extra plint mag voorzien worden indien gewenst.
- er zijn 2 soorten wandgoten : waar komen de wandgoten in alu - waar komen de wandgoten in pvc ? De wandgoten in alu komen voor boven een werkblad die bevestigd wordt op de wand. Is dus enkel van toepassing bij tafels tegen de wanden. PVC goten zijn enkel van toepassing onder de tafels, ook de centrale tafels.