Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering van Infliximab aan de Werkende Leden van HospiLim

Toepasselijke reglementering
1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk
6. KB van 3 juli 1969 m.b.t. de registratie van geneesmiddelen, en zijn latere bijwerkingen
7. Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964
8. K.B. van 6 juni 1960 betreffende de fabricage en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, en zijn latere bijwerkingen
9. Verder alle niet vernoemde en toepasbare normen die van kracht zijn tien dagen voor datum van de offerte.
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht.
Artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013
Er wordt geen borgtocht gevraagd, hoewel dit wettelijk verplicht is.
Rechtvaardiging: de continue afroep obv de toegewezen minicompetities onder deze raamovereenkomst rechtvaardigt het niet toepassen van de borgtocht.
Artikel 20 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
Er worden geen prijsherzieningen toegepast.
Rechtvaardiging: aangezien het een raamovereenkomst betreft, en prijs pas toegevoegd wordt in de opeenvolgende minicompetities is er geen prijsherziening van toepassing op niveau van de raamovereenkomst
Artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - AUR
De algemene uitvoeringsregels (AUR) zullen tevens van toepassing zijn op de individuele opdrachten gegund binnen de raamovereenkomst, waarvan het geraamd bedrag onder de 8.500,00 euro (excl. BTW) blijft.
Opmerking:
De inschrijvers duiden aan welke onderdelen een vertrouwelijk karakter hebben.

Publicatiedatum
23-06-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33652000 - Antineoplastische en immunomodulerende middelen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HospiLim vzw
Postadres
Agoralaan Abis, 3590 Diepenbeek, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ellen Roex

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Openingszitting
In plaats van
5/07 om 14u
Te lezen
06/07/2017 om 14u
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
openingszitting
In plaats van
05-07-2017 14:00
Te lezen
06-07-2017 14:00

Overige nadere inlichtingen

Omwille van onderhoudswerken aan het platform zijn wij genoodzaakt de openingszitting nogmaals met 1 dag te verschuiven. Dus definitieve openingszitting 06/07/2017 om 14u. Elektronisch inschrijven is dan ook mogelijk.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!