Aankondiging van een gegunde opdracht

Onderhoud Wegen Informatie Systeem (WIS)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
06-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
48810000 - Informatiesystemen
71330000 - Diverse technische dienstverlening
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Gent
Postadres
Botermarkt 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
overheidsopdrachten@stad.gent

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
258400.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
258400.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
NV Arch & Teco Netwerken , Coupure Links 55, 9000 Gent, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer