AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Aankondiging van een opdracht

Aankoop van 7 echografietoestellen voor de departementen Radiologie-MBV van de campus AZ Sint-Jan en Henri Serruys van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Aankoop van 7 echografietoestellen voor de departementen Radiologie - MBV van de campus AZ Sint-Jan (6 stuks) en voor de campus Henri Serruys (1 stuk) van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Publicatiedatum
02-10-2015
Deadline
16-12-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
33110000 - Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres
Ruddershove 10, 8000 BRUGGE, BE
Contactpunt(en)
Bernhard Ines

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

ingeschreven in HR en BTW
Opgave H.R nr en BTW nr

Economische en financiële draagkracht

In orde zijn met de sociale zekerheid
RSZ attest van het voorlaatste verstreken kwartaal t.o.v. de datum van de opening van de offertes

Vakbekwaamheid

Voorlegging van een referentielijst van gelijkaardig uitgevoerde opdrachten en/of opdrachten in uitvoering waarin de duur, de naam, het adres en het telefoonnummer van de opdrachtgever worden meegedeeld.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A