Aankondiging van een opdracht

Leveren en plaatsen van twee doseersystemen inclusief de levering van verbruiksgoederen (vloeibaar reinigingsproduct en naspoelmiddel/droogmiddel) voor de centrale sterilisatie afdeling van het AZ Jan Palfijn Gent AV

Leveren en plaatsen van twee doseersystemen inclusief de levering van verbruiksgoederen (vloeibaar reinigingsproduct en naspoelmiddel/droogmiddel) voor de centrale sterilisatie afdeling van het AZ Jan Palfijn Gent AV

Publicatiedatum
12-04-2017
Deadline
16-05-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33191000 - Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
33191100 - Sterilisator
33191110 - Autoclaven
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV
Postadres
Henri Dunantlaan 5, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
FARYS
Ter attentie van
Aurélie Lasoen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Een referentielijst en twee tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:

- Een referentielijst van gelijkaardige opdrachten (i.e. het leveren en plaatsen van een doseerysteem inclusief de levering van desinfectieproducten voor de centrale sterilisatie afdeling van een zorginstelling). De opdrachten dienen uitgevoerd te zijn (effectief geleverde bestellingen) binnen de laatste drie jaar. De termijn van drie jaar wordt bepaald t.o.v. de datum vastgelegd voor het indienen van de offerte.
- Minstens twee opdrachten die vermeld worden op de referentielijst dienen gestaafd te worden met tevredenheidsattesten, ondertekend door de opdrachtgever. Uit het teveredenheidsattest moet blijken dat de inschrijver de opdracht heeft uitgevoerd tot tevredenheid van de opdrachtgever.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!