Universitair Ziekenhuis Gent
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamcontract voor het leveren van centraal veneuze katheters

Raamcontract voor het leveren van centraal veneuze katheters

Publicatiedatum
06-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33141200 - Katheters
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Maggelien De Smul

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende toelichting werd gegeven voor de technische bepalingen van perceel 1: zie document 'Verduidelijking technische bepalingen perceel 1'.