Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van monitoren voor het meten van vitale parameters-EWS

De opdracht in kader van het EWS (early warning score) omvat het leveren, plaatsen, in dienst stellen en preventief onderhouden van een monitor voor het meten van vitale parameters met automatische berekening van de EWS.

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
17-11-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
33195100 - Monitoren
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres
Groenebriel 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Dhuyvetter Katia

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A