Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren van Granylocyt koloniestimulerende factoren

Leveren van Granylocyt koloniestimulerende factoren voor de diensten nefrologie, oncologie en hematologie aan de apotheek van het AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint Jan en Henri Seruys voor een periode van 1 jaar met 2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.
De opdracht bestaat uit verschillende percelen, die telkens afzonderlijk kunnen gegund worden.

Publicatiedatum
02-01-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres
Ruddershove 10, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Valerie De Laet

Overige nadere inlichtingen

Gelet op de omzendbrief met ref. MDB/2016/542384 wordt het bestek ingeroepen en herwerkt. Het herwerkt bestek wordt na goedkeuring gepubliceerd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!