Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van sonde- en bijvoeding

Raamovereenkomst voor het leveren van sonde- en bijvoeding

Publicatiedatum
09-03-2017
Deadline
17-04-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33692300 - Enterale voeding
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Dienstverleningscentrum De Triangel
Postadres
Molendreef 16, 9920 Lovendegem, BE
Contactpunt(en)
Van Hecke Marieke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!