Rectificatie

Aankoop van 18 compacte, lichte en stevige bloedverwarmingstoestellen, aangevuld met een overeenkomst tegen prijslijst betreffende de levering van verbruiksproducten.

Aankoop van 18 compacte bloedverwarmingstoestellen + levering van verbruiksproducten.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE310 - Arr. Nivelles
Opdrachtcodes (CPV)
33190000 - Diverse medische instrumenten en producten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch”
Postadres:
Eversestraat, 1
Plaats:
Evere
Postcode:
1140
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
olivier.hallet@mil.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
20-02-2018
Te lezen:
28-02-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
20-02-2018
Te lezen:
28-02-2018

Overige nadere inlichtingen

Lire à la spécification T32: L’écran (OU TOUTE AUTRE INDICATION VISUELLE) doit afficher clairement les données, il doit être intuitif.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer