AZ Delta vzw
Aankondiging van een gegunde opdracht

LEVERING EN INSTALLATIE VAN GAMMACAMERA (SPECT-CT) VOOR DE DIENST NUCLEAIRE GENEESKUNDE

LEVERING EN INSTALLATIE VAN GAMMACAMERA (SPECT-CT) VOOR DE DIENST NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Publicatiedatum
30-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33110000 - Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Delta vzw
Postadres
Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare, BE

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

864977.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Siemens nv
Postadres
-
Titel
LEVERING EN INSTALLATIE VAN GAMMACAMERA (SPECT-CT) VOOR DE DIENST NUCLEAIRE GENEESKUNDE
Waarde
864977.00 EUR