Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering, installatie en onderhoud van PET/CT camera's

Levering, installatie en onderhoud van PET/CT camera's

Publicatiedatum
23-06-2017
Deadline
25-07-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
72268000 - Leveren van software
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Postadres
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Annouck Van Herpen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

zie selectieleidraad

Vakbekwaamheid

zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

zie selectieleidraad

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!