Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering van vaccin tegen bluetongue serotype 8

In de Europese context wordt vaccinatie als het belangrijkste bestrijdings- en preventiemiddel tegen blauwtong beschouwd. Vaccinatie helpt om de gevoelige dieren te beschermen tegen de ziekte, om verspreiding van het virus tegen te gaan en om het virus op termijn uit te roeien.
Sinds september 2015 circuleert BTV8 in Frankrijk en dreigt de ziekte ook in de Belgische veestapel te worden geïntroduceerd.
Om dit te voorkomen en het intracommunautair verkeer van rundvee en schapen vanuit België te vrijwaren, werd in 2015 in samenspraak met de FOD Volksgezondheid en de sectoren rundvee en schapen beslist om 5,2 miljoen doses tegen BTV8 aan te kopen. In 2016 werd hiermee een vrijwillige vaccinatiecampagne georganiseerd, waarbij ongeveer een derde van de rundveestapel en driekwart van de schapen werden gevaccineerd.
In juli 2016 werd beslist om de vaccinatiecampagne in 2017 voort te zetten.
Voor deze campagne 2017 volstaan naar schatting 3,7 miljoen doses vaccin om een primovaccinatie aan de nieuwgeboren dieren en een herhalingsvaccinatie aan de reeds gevaccineerde dieren toe te dienen. Onder primovaccinatie verstaat men de eerste injectie(s) (1 of meerdere) nodig om een doeltreffende bescherming door immuniteit in het dier te bereiken.
De overheidsopdracht betreft een overeenkomst met één of meerdere leveranciers voor de levering van in totaal 3,7 miljoen doses geïnactiveerd vaccin tegen BTV8 ingeval een primovaccinatie bij het schaap die uit twee injecties bestaat, of 3,575 miljoen doses indien de primovaccinatie bij schapen slechts uit 1 toediening bestaat.

Publicatiedatum
24-01-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33651600 - Vaccins
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Postadres
Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Raemaekers Marc Henri

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
CZ Veterinaria SA
Postadres
La Relva s/n, 36400 Porriño
Titel
Perceel 1 vaccin voor schapen
Waarde
904000.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!