Aankondiging van een opdracht

IMMUNOHEMATOLOGIEAUTOMAAT MET REAGENTIA EN VERBRUIKSMATERIAAL, ONDERHOUD EN OPLEIDING

De opdracht heeft als voorwerp leveren, installeren en in dienst stellen van één immunohematologieautomaat.
In de levering is begrepen het toestel, de nodige reagentia en verbruiksgoederen en het onderhoudscontract voor de eerste 4 jaar.
Vervolgens de plaatsing en in werkingstelling, de installatiekwalificatie en de operationele kwalificatie, de bidirectionele koppeling met het LIS in casu GLIMS, de technische en gebruikersopleidingen en het uitvoeren van updates en upgrades.

Publicatiedatum
31-03-2017
Deadline
24-04-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33124110 - Diagnosesystemen
33127000 - Instrumentarium voor immunoanalyse
33696100 - Reagentia voor het bepalen van bloedgroep
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
H.-Hartziekenhuis Lier
Postadres
Mechelsestraat 24, 2500 Lier, BE
Contactpunt(en)
Smits Cyriel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!