Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - aankoop van critical vital sign monitors (kortweg CVSM) voorzien van Early Warning Score (kortweg EWS)

aankoop van critical vital sign monitors (kortweg CVSM) voorzien van Early Warning Score (kortweg EWS)

Publicatiedatum
18-01-2017
Deadline
03-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33195100 - Monitoren
Regiocodes (NUTS)
BE233 - Arr. Eeklo
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Alma
Postadres
Moeie 18, 9900 Eeklo, BE
Contactpunt(en)
De heer Koen de Vreese

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Geen bewijsstukken

Vakbekwaamheid

» Een lijst van de voornaamste leveringen gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. In bijzonder betreft het opdrachten waar CVSM-toestellen werden geleverd die voorzien zijn van een EWS.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!